Čarobno selo

  • Naziv projekta: Koncept učenja ,,Čarobno selo“ 

  • Mesto: Banja Vrujci, Mionica, Zapadna Srbija, Srbija, Balkan 

  • Vreme: 2011-2020. 

Kako je nastalo Čarobno selo? 

Čarobno selo" je projekat neprofitnog Udruženja građana "Kreativa" koje se bavi kreativnim obrazovanjem kroz aktivno učenje. Finansirao ga je UNICEF 2011-2012.godine u okviru zajedničkog programa UN "Održivi turizam u službi ruralnog razvoja” 

Šta je Čarobno selo? 

„Čarobno selo“ je koncept učenja zasnovan na inovativnim nastavnim sredstvima bliskim dečjim interesovanjima i dečijoj kulturi učenja. Od kućica, u kojima žive vile čarobnice, preko različitih ambijentalnih učionica, poput povrtnjaka, voćnjaka, štale, do solarne sušare, automatske meteorološke stanice, ljudskog sunčanog sata ili teleskopa. Sva ta inovativna nastavna sredstva komponovana su u jedinstvenu celinu koja omogućavaju realizaciju radioničarskih aktivnosti zasnovanih na integrativnoj nastavi, odnosno na prirodnom povezivanju nastavnih sadržaja različitih predmeta u jedinstvenu celinu. Samim tim, deci je omogućeno sagledavanje sveta u njegovoj celovitosti, što mora da bude i putokaz reformi postojećeg formalnog obrazovanja. Ćlanstvo UG KREATIVA veruje, da su u Čarobnom selu uspeli da naprave simbiozu svega onoga što su, autorka i članovi tima, iskusili kroz nastavnu praksu, ali i da odstrane sve ono što su uočili kao sputavajući faktor pri usvajanju znanja kod svojih učenika. Shvatili su da je ovakav način rada izuzetno važan za decu, jer navike, koje se steknu u detinjstvu, prate čoveka kroz život postajući njegovi autentični obrasci življenja i ponašanja. Čarobno selo je nastalo na osnovu dugogodišnjeg iskustva i istraživanja u ovoj oblasti tako što su autorka i članovi tima dijagnostikovali mane tradicionalne škole i tražili i iznalazili idealan skup resursa iz kojih je na kraju nastao novi koncept učenja primenjiv u svakom ruralnom mestu. 

Osnovni cilj projekta 

Izgradnja, testiranje i implementacija koncepta kreativnog učenja integrisanih sadržaja u učionicama pod otvorenim nebom. 

Ciljna grupa

Deca od 5 do 12 godina, mladi, porodice sa decom, vaspitači, učitelji, stručni 

saradnici, studenti nasatvničkih fakulteta 

Ostvareni rezultati 

osmišljeno 36 integrativnih radionica 

● testirano 36 integrativnih radionica 

realizovano po 250 integrativnih radionica na godišnjem nivou grupisanih u četiri segmenta po godišnjim dobima; 

● obučeno 2500 učenika godišnjem nivou; 

● za 9 godina realizovano 2000 radionica za 20 000 dece. 

● realizovano 32 obuke odraslih 

● obučeno 730 učitelja 

● obučeno 120 nastavnika predmetne nastave 

● obučeno 7 stručnih saradnika i direktora 

● uspostavljena saradnja sa 57 institucija i organizicaja na državnom nivou 

● uspostavljena saradnja sa 7 institucija i organizacija na regionalnom nivou 

● uspostavljena saradnja sa 3 organizacije na globalnom nivou 

OPIS PROJEKTA ,,ČAROBNO SELO“ 

1.Od ideje, do realizacije 

UG KREATIVA, odnosno Tim za izradu projekata, po ideji i zamisli jednog od osnivača udruženja, uložio je mnogo truda i rada u osmišljavanje koncepta učenja pod otvorenim nebom. Želja im je bila da naprave autentičan koncept učenja koji je lako implementirati u bilo kojem ruralnom mestu na planeti, gde postoji priroda koja nadahnjuje i gde se može obezbediti minimum uslova za fukcionisanje jednog ovakvog koncepta. 

U toj ideji pomogao im je UNICEF, koji je 2012.finasirao izgradnju Čarobnog sela i na taj način omogućio udruženju da sprovedu praktično testiranje koncepta učenja putem integrisanja nastavnih sadržaja u ambijentalnim učionicama, poput voćnjaka, povrtnjaka, njive, livade, pašnjaka, šume, štale. Pokazalo se da taj koncept prija detetu 21.veka, da ga ovakav vid iskustvenog učenja u prirodi, pod otvorenim nebom, u velikoj meri motiviše za rad, a da rad sa autentičnim kostimiranim likovima daje detetu dodatnu inspiraciju i podstiče želju za učenjem. 

2.Šta je Čarobno selo? 

Čarobno selo" je početni korak u realizaciji ideje UG KREATIVA da razvijaju male sredine, poput mioničke opštine, kao potencijalne i vodeće destinacije za razvoj dečjeg obrazovnog ruralnog turizma. i trenutno predstavlja idealnu destinaciju za organizovanje rekreativnih nastava, ekskurzija, vikend tura, rođendana; za dnevne varijante odmora i rekreacije dece turista u Banji Vrujci. Boravak dece u Čarobnom selu osmišljen je kroz ambijentalno učenje i aktivan odmor učenika, učitelja i svih ostalih turista, kako Srbije, tako i dijaspore. 

Kroz ovaj projekat UG "Kreativa" neguje volonterizam, jer u "Čarobnom selu" aktivno i sa zadovoljstvom učestvuju studenti Učiteljskog fakulteta iz Beograda, sa ciljem da ova destinacija postane eventualno njihova vežbaonica, u kojoj bi realizovali metodičku praksu unutar prirodnih ambijentalnih učionica. ​Koncept nije slučajno dobio naziv “Čarobno selo”, jer je sav uronjen u bajku. Postavljen je na farmi Radojičić u Banji Vrujci, odnosno na brdašcetu iznad banje odakle se prostire predivan vidik. Pri osmišljavanju učenja, tim UG KREATIVA i autorka koncepta, krenuli su od činjenice da odrasli nisu svesni da nas navike, koje steknemo u detinjstvu, prate ceo život. Uzeli su u obzir i činjenicu da su deca iz grada hendikepirana, jer ne rastu u prirodi i nemaju sa njom skoro nikakav kontakt. Iako je ljudima koji žive u selu, teško shvatiti da u gradovima odrastaju deca za koje mleko dolazi iz tetrapaka, jaja iz frižidera, čaj iz apoteke, a hleb iz prodavnice, znali su da na te ljude, sa sela, mogu računati kao na važan resurs koncepta. Ispostavilo se da su bili u pravu, jer ne postoji bolji način učenja od iskustvenog učenja od farmera i to na bajkovitoj farmi kao što je Čarobno selo.Na očiglednim primerima u „Čarobnom 

selu“ došli su do saznanja da su deca iz grada, totalno hendikepirana, jer su im strani tokovi hrane, put zrna, mleka, čaja ili izvorske vode 

3.Specifičnosti Čarobnog sela 

Deca-posetioci "Čarobnog sela" nisu klasično podeljeni u razrede prema uzrastu, već ih grupišu u različite grupe prema nivou znanja, što predstavlja prilično naprednu ideju za uslove našeg obrazovanja. "Čarobno selo" daje deci mogućnost da uče kroz igru, na osnovu njihovih potreba, radoznalosti i sklonosti. 

3.1. Vile čarobnice u ulozi učitelja 

Osim po svom izgledu i programskim aktivnostima, Čarobno selo je specificno i po animatorima. Naime, đake ovde čekaju VILE ČAROBNICE koje su tu da pruže pomoć u savladavanju svega onoga što su propustili da nauče u školi, sitnica koje su zaboravili ili krupnih činjenica koje uopšte nisu razumeli tokom formalnog obrazovanja. 

Deca iz grada se iznenade kada ih one, učiteljice, kostimiran u vile čarobnice, odvedu u štalu i pokažu im da mleko dolazi iz krave, da jaja daje kokoška, ali samo jedno u toku dana, da se čaj mora prvo ubrati na livadi. Te činjenice ih iznenade, jer su pretpostavljali da kokoška u toku dana daje više desetina jaja, a nije retkost čuti ni da kokoška ima četiri noge, ili da bik daje mleko. 

Tokom rada u Dečjem obrazovnom centru „Čarobno selo“ svakodnevno, radioničarke u kontaktu sa decom i njihovim roditeljima, prate njihove reakcije od prolaska kroz čarobnu kapiju, do ulaska u čarobne kućice. Uglavnom dolaze sa neodređenim očekivanjima, uzdržani i zatvoreni. Pogled na čarobne kućice ih delimično opusti, ali ih tek kontakt sa njima radioničarkama, učiteljicama-vilama čarobnicama, otvori za razmenu i saradnju. 

Deca vole kostim, on pomaže učiteljima da bezuslovno dobiju njihovu pažnju i to je za prvi kontakt sasvim dovoljno. U kasnijim aktivnostima, prvobitna motivacija kostimom, pretvara se u strastveno učenje na drugačiji način, crpeći inspiraciju iz materijala, sadržaja, okruženja. 

3.2. Seosko okruženje 

Čarobno selo se nalazi na seoskom imanju, okruženo je sa severne strane šumom, a sa južne prostranom livadom i velikim voćnjakom. Na zapadnoj strani je domaćinstvo sa svim pratećim sadržajima dok se na istočnoj strani nalazi igraonica na otvorenom. 

Možda će zvučati grubo, ali je sasvim istinito da se deca na selu rađaju kao ljudi, a u gradu kao kućni ljubimci, jer odnos starijih prema njima je dijemetralno suprotan. Deca na selu žive u skladu sa prirodom i u prirodi, od najranijeg uzrasta, dok deca iz grada prirodu gledaju na televiziji ili internetu. To su bili osnovni razlozi koji su se autorki koncepta nametnuli pitanje: “Zar to nisu dovoljni razlozi da svaki roditelj iz grada preuzme obavezu da svom detetu priušti da delove detinjstva prožive na selu u saglasju s prirodom?” 

Pošto je na osnovu sprovedneog istraživanja, UG KREATIVA došlo do podataka da većina dece nema priliku da poseti ruralne sredine i oseti prirodu izbliza, izuzev ukoliko nemaju bake i deke na selu, odlučili su se za izgradnju jednog dečjeg centra na farmi, u netaknutoj prirodi. 

3.3. Koncept učenja zasnovan na 7 četvorki 

  1. četiri boje,  

  2. četiri godišnja doba, 

  3. četiri strane sveta

  4. četiri vile čarobnice, 

  5. četiri zanimanja ljudi, 

  6. četiri čarobne kućice 

  7. četiri ambijentalne učionice 

4. Ambijentalne instalacije na otvorenom 

Pored svih ovih četvorki, na kojem je zasnovan ceo koncept i čvrsto u njih utemeljen, postoji niz autentičnih ambijentalnih nastavnih sredstava koji služe za inspiraciju i učenje, kao što su: sunčani, sat, teleskop, digitalna meterološka stanica, solarna sušara, razboj, bašte... 

4.1. Čarobne bašte 

Čarobne bašte su kompleks malih pravougaonih prostora, oivičenim drvenim daskama, namenjenim za sejanje i sađenje biljaka, njihovo negovanje tokom procesa rasta, od proleća do jeseni,putem kojih deca upoznaju životni ciklus biljke kao što su pasulj, kukuruz, bundeva, krasatvac, grašak, suncokret, paprika, paradajiz i sl. 

4.2. Sunčani sat ​

Ljudski sunčani sat se nalazi na južnoj strani Čarobnog sela i namenjen je da se deca upoznaju sa jednim drugačijim i autentičnim načinom merenja vremena. Kroz ovu aktivnost deca se upoznaju i sa pojmovima kao pto su rotacija, revolucija, obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, ali i astronomija kao privlačan sadržaj koji pleni pažnju ne samo dece, već i njihovih roditelja. 

4.3. Meterološka stanica 

Stanica je kompletna digitalna stanica sa svim pratećim sadržajima putem koje deca imaju mogućnost da prate vremenske prilike, tako štp čitaju određene parametre putem displeja na stanici ili direktno sa računara sa kojim je povezana. 

5. Luka godišnjih doba 

Naime, stvaranjem koncepta učenja “Čarobno selo”, razmišljalo se od dečjim potrebama da su u direktnom kontaktu sa autentičnim kostimiranim likovima, te su se odlučili da koriste likove iz slovenske mitologije i na taj način deci koja posećuju obrazovni centar omoguće totalno uranjanje u bajku. Sva deca, a bilo ih je do sada 20 000 koja su posetila Čarobno selo, učila su da je taj prostor, ustvari, luka godišnjih doba i da u njemu žive vile čarobnice, i to njih četiri: 

5.1. Prolećna žurba 

Ovde živi ​Vila Đurđica​, zelena vila, na istočnoj strani Čarobnog sela, u zelenoj kućici. Ona čuva prolećno godišnje doba. ​Vila Đurđica, po zanimanju vidarka, upoznajate decu sa lekovitim biljkama koje rastu na seoskim livadama i njihovim blagodetima, ali i kako se te iste biljke suše i čuvaju do zime. Naravno, osim ovog konkretnog radioničarskog rada namenjenog za jednodnevne boravke dece u ČS, Vila Đurđica je zadužena za izučavanje životnih staništa, biljnih i životinjskih zajednica, njihovoj međusobnoj povezanosti i zavisnosti. Deca od Đurđice mogu da nauče i put semena, od klijanja, do ploda, odnosno da se upoznaju sa životnim ciklusom biljaka. 

5.2. Letnja vreva 

Ovde živi ​Vila Sunčica, crvena vila, na južnoj strani Čarobnog sela, u crvenoj kućici. Ona čuva letnje godišnje doba. ​Vila Sunčica, po zanimanju umetnica, uvodni decu u čarobni svet muzike, plesa, slikanja, crtanja i vajanja. Sa vilom deca upoznaju različite letnje avanture poput kupanja na bazenu i upoznavanja sa pravilima ulaska u vodu. Mogu  videti kako se, nakon porodičnog ručka, od obične lubenice može napraviti mala skulptura, naučiti kako se recikliraju različiti predmeti, pa do toga na koje sve načine možemo prekratiti letnje duge dane. Tokom letnjih meseci, deca, ali i njihovi roditelji, sa Vilom Sunčicom mogu da izučavaju elemente astronomije, da nauče d akoriste teleskop i posmatraju zvedano letnje nebo. 

5.3. Jesenja gozba 

Ovde živi ​Vila Bosiljčica, žuta vila, na zapadnoj strani Čarobnog sela, u žutoj kućici. Ona čuva jesenje godišnje doba. Vila Bosiljčica, po zanimanju kuvarica, ​ ​mališane vodi u voćnjake Čarobnog sela, predstavlja im čari kuhinje kroz pripremu zimnice, mešenje i pečenje pogače, prikazuje primenu bundeve u tradicionalnoj i savremenoj kuhinji. Tokom dužih boravaka dece u Čarobnom selu, deca sa Vilom Bosiljčicom mogu da se upoznaju sa zdravim stilovima života, da nauče kako se vodi dnevnik ishrane i koliko je važno umeti napraviti balans u ishrani. Od nje mogu da nauče i kako se love emulgatori na ambalaži i koliko je važno upoznati se i zapamtiti oznake za najveće otrove. ​ 

5.4. Zimski mir 

Ovde živi ​Vila Božica​, plava vila, na severnoj strani Čarobnog sela, u plavoj kućici. Ona čuva zimsko godišnje doba. Vila Božica, po zanimanju tkalja, vodi decu kroz specifičnosti zime na selu, te oni imaju priliku da čuju kako je nastao čaj, ali i kako se on priprema, zatim kako su nekada ljudi provodili vreme na selu. Mališani imaju priliku da vide pravi razboj i kako se prave predmeti od vune, kako se pletu čarape na pet igala, ali i kako se praznuje Božić i Nova godina na selu. Ona, takođe, tokom dužih boravka dece u Čarobnom selu, upoznaje ih sa kruženjem vode u prirodi, ali i sa putevima vode, odnosno kako voda putuje od izvora do flaše u marketu. 

6. Iskustveno učenje 

Deca putem ovog autentičnog koncepta učenja proživljavaju bajku, od upoznavanja sa vilama, njihovim imenima, nazivima kućica, do učešća u njima nesvakidašnjoj igri kao što je merenje pšenice na kantaru, sakupljanje lekovitih trava, sušenje i pakovanje čaja, tkanje na razboju, posmatranje zvezda putem teleskopa, primene meteoroloških merenja, ili pečenje čarobne pogače pod crepuljom. 

Ovakav model učenja, gde su u funkciji sva čula, od vida i dodire, preko sluha, pa do mirisa, deci je blizak i dovodi do sjajnih rezultata. Deca na lak način uče, apsolutno nesvesna istog, jer navikuna na staromodne modele učenja u njihovim školama, ne doživljavaju ovaj kompleks školom, već mestom gde se na njima zabavan način troši vreme. 

Organizatori kreatvinih aktivnosti, ali i ceo tim UG KREATIVA, svesni su da je svako dete, koje je kročilo u ovu neformalnu školu pod otvorenim nebom, budući ambasador prirode, sela i zdravih stilova života i da će sutra, kao odrastao čovek, insistirati na očuvanju prirode i učiti svoju decu da žive u skladu sa njom. Iskustveno učenje u velikom procentu dovodi do trajnih funkcionalnih znanja i to je njegov najveći benefit i toga je autor koncepta apsolutno bio svestan i na njenmu je insistirao. 

UMESTO ZAKLJUČKA 

Cilj UG KREATIVA je da Čarobno selo bude prepoznato kao mesto dečjeg detoksa, pa samim ti i njegova potreba, kako u Srbiji, tako i u svetu, i da ovaj koncept učenja bude implemetiran u obrazovne sisteme putem nastavnih ili vannastavnih sadržaja. 

Dugoročni cilj je da UG KREATIVA radi na tome da se rašire kocenpt učenja “Čarobno selo”, za početak na nivou države, a kasnije i širom sveta, jer je ovaj koncept dobar odgovor na potrebe dece iz budućnosti. Deca iz budućnosti, isto kao i sadašnja, zaslužuju detoks u vidu učenja u autentičnim učionicam pod otvorenim nebom, u kojima se na bajkovit način putem iskustvenog ia ktivnog učenja stiču veštine neophodne za život u budućnosti.

 

Last modified: Sunday, 23 May 2021, 6:27 PM