Prirodne nauke

 1. Obim i površina mnogougla, autor -  Nevena Ljuić,  OŠ "Dušan Korać", Bijelo Polje, Crna Gora
 2. Nadovezivanje duži, autor - Slavica Beronja, OŠ "Slavko Rodić", Krajišnik, Srbija
 3. Pravilna šestostrana prizma, autor - Edin Hamzić, Gimnazija Živinice, Bosna i Hercegovina
 4. Primjena sličnosti na pravougli trougao, autor - Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 5. Tačka Prava i ravan, autor - Marija Kuzeljević,  OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 6. Konstrukcija nekih uglova, autor - Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić",  Novi Sad, Srbija
 7. Sabiranje cijelih brojeva, autor - Domnika Trajković
 8. Cijeli brojevi, kviz, autor - Ivan Veljović, OŠ "Dositej Obradović", Požarevac, Srbija 
 9. Pravilni mnogouglovi I dio, autor - Nevena Ljuić, OŠ "Dušan Korać", Bijelo Polje, Crna Gora
 10. Pravilni mnogouglovi II dio, autor - Nevena Ljuić, OŠ "Dušan Korać", Bijelo Polje, Crna Gora
 11. Dijagonale mnogougla, autor - Nevena Ljuić, OŠ "Dušan Korać", Bijelo Polje, Crna Gora
 12. Kvadratna funkcija, autor -  Edin Hamzić, Gimnazija, Živinice, Bosna i Hercegovina
 13. Konstrukcija opisane kružnice trougla, autor -  Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 14. Normala na ravan. Rastojanje tačke od ravni, autor -Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 15. Brojevni izrazi, kviz, autor -  Ivan Veljović, OŠ "Dositej Obradović", Požarevac, Srbija
 16. Prosti i složeni brojevi, autor - Munirka Agović, OŠ "25.maj", Rožaje, Crna Gora
 17. Pravilna trostrana piramida, autor - Edin Hamzić, Gimnazija, Živinice, Bosna i Hercegovina
 18. Korelacija matematike i fizike, y=sinx i kretanje čestica, autori - M. Hamzagić i E. Hamzić , Gimnazija Živinice, BiH
 19. Mjerenje uglovaautor - Munirka Agović, OŠ "25.maj",  Rožaje, Crna Gora
 20. Grafičko sabiranje uglova, autor - Munirka Agović, OŠ "25.maj", Rožaje, Crna Gora
 21. Grafičko oduzimanje uglova, autor - Munirka Agović, OŠ "25.maj", Rožaje, Crna Gora
 22. Prenošenje uglova i poređivanje uglova, autor - Munirka Agović, OŠ "25.maj", Rožaje, Crna Gora
 23. Množenje racionalnih brojeva u obliku razlomaka, Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 24. Množenje racionalnih brojeva u  obliku razlomaka, utvrđivanje, Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 25. Kviz, decimalni brojevi, autor - Ivan Veljović, OŠ "Dositej Obradović", Požarevac, Srbija
 26. Grafičko predstavljanje podataka, autor - Remzo Destović, OŠ "J.J. Zmaj", Novi Pazar, Srbija
 27. Direktna proporcionalnost, autor - Remzo Destović, OŠ "J.J. Zmaj“",Novi Pazar, Srbija
 28. Simetrala duži- Remzo Destović,OŠ“Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Pazar, Srb ija
 29. Primjena proporcionalnosti- Remzo Destović, OŠ "J.J. Zmaj", Novi Pazar, Srbija
 30. Osnosimetrične figure, autor - Remzo Destović, OŠ "J.J. Zmaj", Novi Pazar, Srbija
 31. Simetrala ugla, autor - Remzo Destović, OŠ "J.J. Zmaj", Novi Pazar, Srbija
 32. Trigonometrijska kružnica, autor - Edin Hamzić, Gimnazija Živinice, Bosna i Hercegovina
 33. Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca, autor - Remzo Destović, OŠ OŠ "J.J. Zmaj",, Novi Pazar, Srbija
 34. Obrnuta proporcionalnost- Remzo Destović, OŠ OŠ "J.J. Zmaj", Novi Pazar, Srbija
 35. Obim kruga-Slavica Beronja, OŠ „Slavko Rodić“, Krajišnik, Srbija
 36. Procenti, autor - Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 37. Značajne tačke trougla, autor - Nevena Ljujić, OŠ "Dušan Korać",  Bijelo Polje, Crna Gora
 38. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva, Remzo Destović, OŠ "J.J. Zmaj", Novi Pazar
 39. Površina valjka, autor - Slavica Beronja, OŠ "Slavko Rodić", Krajišnik, Srbija
 40. Cemtralni i periferijski uglovi kruga, autor - Mirjana Rašić Mitić, OŠ "Sveti Sava", Niš, Srbija
 41. Obim kruga i broj Pi, autor - Marija Kuzeljević, OŠ  "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 42. Simetrala ugla, autor - Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 43. Proporcije, autor – Sanja Ćeranić, OŠ "Zaga Malivuk", Beograd, Srbija
 44. Keopsova piramida, korelacija istorije i matematike, autor - Mirela Mela Avdibegović, OŠ "Pofalići", Sarajevo, BiH
 45. Analitička geometrija u ravni za treći razred gimnazije, autor - Branka Milivojević, Gimnazija, Kruševac, Srbija
 46. Množenje i dijeljenje decimalnog broja dekadnom jedinicom- Branka Randelj
 47. Dijeljenje decimalnih brojeva, autor - Saša Đorđević, OŠ "Branko Radičević", Vranje, Srbija
 48. Centralni i periferijski ugao kruga, autor - Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 49. Dužina kružnog luka, autor - Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 50. Konstrukcija trapeza, autor - Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 51. Konstrukcija paralelograma, autor - Marija kuzeljevićOŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 52. Crtani film o zlatnom presjeku, autor - Dragana Simić
 53. Koordinatni sistem i rastojanje između dvije tačke, autor - Mirjana Rašić Mitić, OŠ "Sveti Sava", Niš, Srbija
 54. Prikazivanje podataka, autor - Marija Milićević
 55. Množenje i dijeljenje decimalnog broja prirodnim brojem, autor - Branka Randelj
 56. Pravougli koordinatni sistem u ravni, autor - Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija 
 57. Koordinatni sistem u ravni, autor  – Marija Milićević
 58. Valjak, autor -Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić", Novi Sad, Srbija
 59. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka, autor - Marija Kuzeljević, OŠ "Vasa Stajić",  Novi Sad, Srbija 
 60. Sistem jednačina-metoda suprotnih koeficijenata-Marina Grujičić, OŠ "Milinko Kušić", Ivanjica, Srbija
 61. Kvadar, autor - Edin Hamzić, Gimnazija, Živinice, Bosna i Hercegovina
 62. Metoda zamjene-korelacija matematika geografija- Edin Hamzić, Gimnazija, Živinice, Bosna i Hercegovina
 63. Kvadratna jednačina, autor - Gordana Mijatov, Gimnazija i Stručna škola, Dositej Obradović, Novi Kneževac, Srbija
 64. Pitagorina teorema, autor - Biljana Veselinović, Aleksinac, Srbija
 65. Rješavanje kvadratne nejednačine, autor - Branka Milivojević Gimnazija, Kruševac, Srbija
 66. Pravougli koordinatni sistem u ravni-Remzo Destović, OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Novi Pazar, Srbija
 67. Deltoid, autor - Nevena Ljuić , OŠ "Dušan Korać", Bijelo Polje, Crna Gora

V razred

 1. Uvod u biologiju, autor - Olivera Kolarić, OŠ "Brana Pavlović" i OŠ "Jovan jovanović Zmaj" Kruševac
 2. Hrana kao izvor energije i gradivnih supstanci, autori - Dušica Komanović, OŠ "Kralj Aleksandar Karađorđević" Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad
 3. Hrana kao izvor energije i gradivnih supstanci - test, autori - Dušica Komanović, OŠ "Kralj Aleksandar Karađorđević" Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad
 4. Virusi, autor - Ivana Đalović, OŠ "Radomir Rakočević" Bijelo Polje
 5. Sistem organa za izlučivanje, autor - Olivera Kolarić, OŠ "Brana Pavlović" i OŠ "Jovan jovanović Zmaj" Kruševac

VI razred

 1. Ćelija, autor - Slavoljub Toskić, OŠ Branko Radičević" Bor
 2. Građa biljaka, autor - Olivera Kolarić, OŠ "Brana Pavlović" i OŠ "Jovan jovanović Zmaj" Kruševac
 3. Građa korena, autor - Vujadin Zdravković, Novi Sad
 4. Rast i pokreti biljaka, autor - Slavoljub Toskić, OŠ Branko Radičević" Bor
 5. Evolucija i nasleđivanje - ponavljanje, autor - Nataša Aćimović
 6. Čovek i zdravlje - ponavljanje, autor - Olivera Kolarić, OŠ "Brana Pavlović" i OŠ "Jovan jovanović Zmaj" Kruševac
 7. Sistematizacija gradiva 6. razreda, autor - Olivera Kolarić, OŠ "Brana Pavlović" i OŠ "Jovan jovanović Zmaj" Kruševac

VII razred

 1. Građa ćelija, autor - Ivana Đalović, OŠ "Radomir Rakočević" Bijelo Polje
 2. Sistem organa za cirkulaciju, autor - Elvira Sićo, JU Srednja škola Jablanica
 3. Osnovna pravila nasleđivanja, autor - Olivera Lučić, JU Ekonomska škola Nikšić
 4. Reproduktivno znanje, autor - Olivera Kolarić, OŠ "Brana Pavlović" i OŠ "Jovan jovanović Zmaj" Kruševac

VIII razred

 1. Biološka i kulturna evolucija, autori - Dušica Komanović, OŠ "Kralj Aleksandar Karađorđević" Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad
 2. Uslovi života na zemlji, autori - Dušica Komanović, OŠ "Kralj Aleksandar Karađorđević" Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad
 3. Uvod u ekologiju, autor - Regina Vukasović, Gimnazija Dinka Šimunović Sinj
 4. Zaštita životne sredine, autor - Ivana Đalović, OŠ "Radomir Rakočević" Bijelo Polje
 5. Uticaj čoveka na živu prirodu, autor - Olivera Kolarić, OŠ "Brana Pavlović" i OŠ "Jovan jovanović Zmaj" Kruševac
 6. Ugroženost i zaštita eko sistema, autori - Dušica Komanović, OŠ "Kralj Aleksandar Karađorđević" Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad
 7. Ugroženost i zaštita eko sistema - test, autori - Dušica Komanović, OŠ "Kralj Aleksandar Karađorđević" Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad
 8. Obnovljivi izvori energije, autor - Olivera Lučić, JU Ekonomska škola Nikšić
 9. Priprema za završni ispit, autor - Olivera Kolarić, OŠ "Brana Pavlović" i OŠ "Jovan jovanović Zmaj" Kruševac

VII razred

 1. Kemijski laboratorij – autor Melita Brodar, OŠ I.K. Sakcinski, Ivanec, Hrvatska
 2.  Metode razdvajanja smjesa – autor Soraja Gvozdjar
 3.  Otopine – autor Suzana Janićević
 4.  Kisele i lužnate otopine – autor Melita Brodar, OŠ I.K. Sakcinski, Ivanec, Hrvatska
 5.  Ljubičasti kupus kao indikator kiselosti rastvora – autor Ljubica Milenkovic
 6.  Građa tvari – ponavljanje 7. razred – autor Melita Brodar, OŠ I.K. Sakcinski, Ivanec, Hrvatska
 7.   Izjednačavanje hemijskih jednačina – autor Olivera Tasic
 8.  Hemijske reakcije – ponavljanje – autor Soraja Gvozdjar
 9.  Proporcija u nastavi hemije – autor Olivera Tasic
 10.  Hemija 7 -  autor Jelena Petkovic
 11.  Hemija 7 – autor Olivera Tasic

VIII razred

 1. Dobivanje soli, autor- Marina Stojanovski
 2. Soli i maseni udio elemenata u spojuSoli i maseni udio elemenata u spoju,  - autor Melita Brodar, OŠ I.K. Sakcinski, Ivanec, Hrvatska
 3. Aminokiseline i proteini, - autor Olivera Tasić
 4. Vitamini, -  autor Lela Belić
 5. Računski zadaci, -  autor Olivera Tasić
 6. Količina supstance, -  autor Olivera Tasić
 7. Hemija za 8. razred, -  autor Olivera Tasić
 8. Hemija 8, -  autor Jelena Petković

Last modified: Thursday, 4 February 2021, 2:45 PM