Prirodne nauke

 

V RAZRED 

 1. Decimalni brojevi, autor — Ivan Veljović, OŠ „Dositej Obradović“, Požarevac, Srbija
 2. Prosti i složeni brojevi, autor —  Munirka Agović, OŠ „25.maj“, Rožaje, Crna Gora
 3. Mjerenje uglova, autor — Munirka Agović, OŠ „25.maj“, Rožaje, Crna Gora
 4. Grafičko sabiranje uglova, autor —  Munirka Agović, OŠ „25.maj“, Rožaje, Crna Gora
 5. Grafičko oduzimanje uglova, autor —  Munirka Agović, OŠ „25.maj“, Rožaje, Crna Gora
 6. Prenošenje uglova i upoređivanje uglova, autor — Munirka Agović, OŠ „25.maj“, Rožaje, Crna Gora
 7. Tačka i prava. Tačka i ravan, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 8. Osna simetrija, autor — Marja Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 9. Normala na ravan / Rastojanje tačke od ravni, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija 
 10. Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca, autor — Remzo Destović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar, Srbija   
 11. Nadovezivanje duži, autor — Slavica Beronja, OŠ „Slavko Rodić“ Krajišnik, Srbija
 12. Konstrukcija nekih uglova, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija  
 13. Simetrala duži, autor — Remzo Destović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar, Srbija
 14. Brojevni izrazi, autor — Ivan Veljović, OŠ „Dositej Obradović“, Požarevac, Srbija
 15. Množenje razlomaka, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 16. Osnosimetrične figure, autor — Remzo Destović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar, Srbija
 17. Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca, autor — Remzo Destović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar, Srbija
 18. Simetrala duži, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 19. Deljenje decimalnih brjeva, autor — Saša Đorđević, OŠ „Branko Radičević“, Vranje, Srbija Srbija
 20. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 21. Tačka, prava i ravan, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 22. Prenošenje uglova i poređivanje uglova, autor — Munirka Agović, OŠ „25.maj“, Rožaje, Crna Gora Kviz, decimalni brojevi, autor — Ivan Veljović, OŠ „Dositej Obradović“, Požarevac, Srbija
 23. Simetrala ugla, autor — Remzo Destović, OŠ „J.J. Zmaj“, Novi Pazar, Srbija
 24. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva, autor — Remzo Destović, OŠ „J.J. Zmaj“, Novi Pazar
 25. Simetrala ugla, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 26. Množenje i dijeljenje decimalnog broja dekadnom jedinicom, autor — Branka Randelj
 27. Dijeljenje decimalnih brojeva, autor — Saša Đorđević, OŠ „Branko Radičević“, Vranje, Srbija
 28. Množenje i dijeljenje decimalnog broja prirodnim brojem, autor — Branka Randelj
 29. Procenti, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija 

VI RAZRED 

 1. Konstrukcija trapeza, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija 
 2. Izrazi sa racionalnim brojevima, autor — Slavica Beronja, OŠ „Slavko Rodić“, Krajišnik, Srbija
 3. Oduzimanje cijelih brojeva, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija  
 4. Cijeli brojevi, autor — Ivan Veljović, OŠ „Dositej Obradović“, Požarevac, Srbija
 5. Sabiranje cijelih brojeva, autor — Domnika Trajković
 6. Množenje racionalnih brojeva-oblik razlomka, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 7. Svojstva proporcija, autor — Remzo Destović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar, Srbija  
 8. Konstrukcija opisane kružnice trougla, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija   
 9. Centar opisane i upisane kružnice, autor — Mirela Mela Avdibegović, OŠ „Pofalići“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina   
 10. Značajne tačke trougla, autor — Nevena Ljuić, OŠ „Dušan Korać“, Bijelo Polje, Crna Gora  
 11. Konstrukcije paralelograma, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 12. Konstrukcija paralelograma 2, autor —  Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 13. Koordinatni sistem, autor — Marija Rilak Milićević
 14. Pravougli koordinatni sistem u ravni, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija 
 15. Racionalni brojevi, autor — Damir Belavić, OŠ Ludina, Hrvatsk
 16. Brojevni izrazi, kviz, autor —  Ivan Veljović, OŠ „Dositej Obradović“, Požarevac, Srbija
 17. Primjena proporcionalnosti, autor — Remzo Destović, OŠ „J.J. Zmaj“, Novi Pazar, Srbija
 18. Konstrukcija paralelograma, autor — Marija kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 19. Pravilni mnogouglovi I dio, autor — Nevena Ljuić, OŠ „Dušan Korać“, Bijelo Polje, Crna Gora
 20. Crtani film o zlatnom presjeku, autor — Dragana Simić
 21. Množenje racionalnih brojeva u  obliku razlomaka, utvrđivanje, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija

 

VII RAZRED 

 1. Pitagorina teorema, autor — Biljana Veselinović,  Aleksinac, Srbija
 2. Centralni i periferijski ugao kruga, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija 
 3. Crtamo u koordinatnom sistemu, autor — Snežana Milosavljević
 4. Centralni i periferijski ugao, autor — Mirjana Rašić Mitić, OŠ „Sveti Sava“, Niš, Srbija  
 5. Obim kruga i broj Pi, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 6. Obrnuta proporcionalnost, autor — Remzo Destović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar, Srbija  
 7. Obim kruga, autor — Slavica Beronja, OŠ „Slavko Rodić“, Krajišnik, Srbija
 8. Pravilni mnogouglovi, autor — Nevena Ljuić, OŠ „Dušan Korać“, Bijelo Polje, Crna Gora
 9. Pravilni mnogouglovi II dio, autor — Nevena Ljuić, OŠ „Dušan Korać“, Bijelo Polje, Crna Gora
 10. Dijagonale mnogougla, autor — Nevena Ljuić, OŠ „Dušan Korać“, Bijelo Polje, Crna Gora
 11. Obim i površina mnogougla, autor — Nevena Ljuić, OŠ „Dušan Korać“, Bijelo Polje, Crna Gora
 12. Deltoid, autor — Nevena Ljuić, OŠ „Dušan Korać“, Bijelo Polje, Crna Gora
 13. Pitagora i pitagorina teorema, autor — Slavica Beronja, OŠ „Slavko Rodić“, Krajišnik, Srbija  
 14. Direktna proporcionalnost, autor — Remzo Destović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar, Srbija
 15. Stepen stepena, autor — Slavica Beronja, OŠ „Slavko Rodić“, Krajišnik, Srbija
 16. Broj Pi, autor — Branka Randelj
 17. Koordinate, autor — Mirjana Rašić Mitić, OŠ „Sveti Sava“, Niš, Srbija
 18. Duži u koordinatnom sistemu, autor — Marina Grujičić, OŠ „Milinko Kušić“, Ivanjica, Srbija
 19. Proporcije, autor — Sanja Ćeranić, OŠ „Zaga Malivuk“ Beograd, Srbija 
 20. Centralni i periferijski uglovi kruga, autor — Mirjana Rašić Mitić, OŠ „Sveti Sava“, Niš, Srbija
 21. Koordinatni sistem u ravni, autor — Marija Milićevi
 22. Pravougli koordinatni sistem u ravni, autor — Remzo Destović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar, Srbija
 23. Koordinatni sistem i rastojanje između dvije tačke, autor — Mirjana Rašić Mitić, OŠ „Sveti Sava“, Niš, Srbija
 24. Dužina kružnog luka, autor —Marija Kuzeljević, OŠ “Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija

VIII RAZRED 

 1. Primjena jednačina, autor — Gordana Dinić
 2. Primjena sličnosti na pravougli trougao, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija
 3. Površina valjka, autor — Slavica Beronja, OŠ „Slavko Rodić“, Krajišnik, Srbija  
 4. Kvadar, autor — Edin Hamzić, Gimnazija Živinice, Bosna i Hercegovina
 5. Zadaci za vježbanje, autor — Lejla Musanović
 6. Valjak, autor — Marija Kuzeljević, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad, Srbija  
 7. Metoda suprotnih koeficijenata, autor — Marina Grujičić, OŠ „Milinko Kušić“, Ivanjica, Srbija  
 8. Izračunavanje površine i zapremine valjka, autor — Zoran Petrović       
 9. Pravilna trostrana piramida, autor — Edin Hamzić, Gimnazija Živinice, Bosna i Hercegovina
 10. Pravilna šestostrana prizma, autor — Edin Hamzić, Gimnazija Živinice, Bosna i Hercegovina
 11. Grafičko predstavljanje podataka, autor — Remzo Destović, OŠ „J.J. Zmaj“, Novi Pazar, Srbija
 12. Keopsova piramida, korelacija istorije i matematike, autor — Mirela Mela Avdibegović, OŠ „Pofalići“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 13. Sistem jednačina − metoda suprotnih koeficijenata —Koordinatni sistem u ravni, autor − Marina Grujičić, OŠ „Milinko Kušić“, Ivanjica, Srbija
 14. Metoda zamjene − korelacija matematika geografija, autor — Edin Hamzić, Gimnazija Živinice, Bosna i Hercegovina
 15. Prikazivanje podataka, autor — Marija Milićević

V RAZRED

 1. Uvod u biologiju, autor — Olivera Kolarić, OŠ „Brana Pavlović" i OŠ „Jovan jovanović Zmaj“, Kruševac, Srbija
 2. Hrana kao izvor energije i gradivnih supstanci, autori — Dušica Komanović, OŠ „Kralj Aleksandar Karađorđević“, Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ „Mihajlo Pupin", Novi Sad, Srbija
 3. Hrana kao izvor energije i gradivnih supstanci — test, autori — Dušica Komanović, OŠ „Kralj Aleksandar Karađorđević“, Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ „Mihajlo Pupin“, Novi Sad, Srbija
 4. Virusi, autor — Ivana Đalović, OŠ „Radomir Rakočević“, Bijelo Polje, Crna Gora
 5. Sistem organa za izlučivanje, autor — Olivera Kolarić, OŠ „Brana Pavlović“ i OŠ „Jovan jovanović Zmaj“, Kruševac, Srbija

VI RAZRED

 1. Ćelija, autor — Slavoljub Toskić, OŠ „Branko Radičević“, Bor, Srbija 
 2. Građa biljaka, autor — Olivera Kolarić, OŠ „Brana Pavlović“ i OŠ „Jovan jovanović Zmaj“, Kruševac, Srbija
 3. Građa korena, autor — Vujadin Zdravković, Novi Sad, Srbija 
 4. Rast i pokreti biljaka, autor — Slavoljub Toskić, OŠ „Branko Radičević“, Bor, Srbija 
 5. Evolucija i nasleđivanje — ponavljanje, autor — Nataša Aćimović
 6. Čovek i zdravlje — ponavljanje, autor — Olivera Kolarić, OŠ „Brana Pavlović“ i OŠ „Jovan jovanović Zmaj“, Kruševac, Srbija
 7. Sistematizacija gradiva iz 6. razreda, autor — Olivera Kolarić, OŠ „Brana Pavlović“ i OŠ „Jovan jovanović Zmaj“, Kruševac, Srbija

VII RAZRED

 1. Građa ćelija, autor — Ivana Đalović, OŠ „Radomir Rakočević“, Bijelo Polje, Crna Gora 
 2. Sistem organa za cirkulaciju, autor — Elvira Sićo, JU Srednja škola, Jablanica, Bosna i Hercegovina
 3. Osnovna pravila nasleđivanja, autor — Olivera Lučić, JU Ekonomska škola, Nikšić, Crna Gora
 4. Reproduktivno znanje, autor — Olivera Kolarić, OŠ „Brana Pavlović“ i OŠ „Jovan jovanović Zmaj“, Kruševac, Srbija

VIII RAZRED

 1. Biološka i kulturna evolucija, autori — Dušica Komanović, OŠ „Kralj Aleksandar Karađorđević“, Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ „Mihajlo Pupin“, Novi Sad, Srbija
 2. Uslovi života na zemlji, autori — Dušica Komanović, OŠ „Kralj Aleksandar Karađorđević“, Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ „Mihajlo Pupin“, Novi Sad, Srbija
 3. Uvod u ekologiju, autor — Regina Vukasović, Gimnazija Dinka Šimunović, Sinj, Hrvatska
 4. Zaštita životne sredine, autor — Ivana Đalović, OŠ „Radomir Rakočević“, Bijelo Polje, Crna Gora
 5. Uticaj čoveka na živu prirodu, autor — Olivera Kolarić, OŠ „Brana Pavlović" i OŠ „Jovan jovanović Zmaj“, Kruševac, Srbija
 6. Ugroženost i zaštita eko sistema, autori — Dušica Komanović, OŠ „Kralj Aleksandar Karađorđević“, Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ „Mihajlo Pupin“, Novi Sad, Srbija
 7. Ugroženost i zaštita eko sistema — test, autori — Dušica Komanović, OŠ „Kralj Aleksandar Karađorđević“, Prnjavor i Vesna Miletić, ETŠ „Mihajlo Pupin“, Novi Sad, Srbija
 8. Obnovljivi izvori energije, autor — Olivera Lučić, JU Ekonomska škola Nikšić, Crna Gora
 9. Priprema za završni ispit, autor — Olivera Kolarić, OŠ „Brana Pavlović“ i OŠ „Jovan jovanović Zmaj“, Kruševac, Srbija

VII RAZRED

 1. Kemijski laboratorij, autor — Melita Brodar, OŠ „I.K. Sakcinski“, Ivanec, Hrvatska
 2. Metode razdvajanja smjesa, autor — Soraja Gvozđar
 3. Otopine, autor — Suzana Janićević
 4. Kisele i lužnate otopine, autor — Melita Brodar, OŠ „I.K. Sakcinski“, Ivanec, Hrvatska
 5. Ljubičasti kupus kao indikator kiselosti rastvora, autor — Ljubica Milenković
 6. Građa tvari — ponavljanje 7. razred, autor — Melita Brodar, OŠ „I.K. Sakcinski“, Ivanec, Hrvatska
 7. Izjednačavanje hemijskih jednačina, autor — Olivera Tasić 
 8.  Hemijske reakcije – ponavljanje, autor — Soraja Gvožđar
 9.  Proporcija u nastavi hemije, autor — Olivera Tasić
 10.  Hemija 7, autor — Jelena Petković
 11.  Hemija 7, autor — Olivera Tasić

 

VIII RAZRED

 1. Dobivanje  soli, autor — Marina Stojanovski
 2. Soli i maseni udio elemenata u spoju, autor — Melita Brodar, OŠ „I.K. Sakcinski“, Ivanec, Hrvatska
 3. Aminokiseline i proteini, autor — Olivera Tasić
 4. Vitamini, autor — Lela Belić
 5. Računski zadaci, autor — Olivera Tasić
 6. Količina supstance, autor — Olivera Tasić
 7. Hemija za 8. razred, autor — Olivera Tasić
 8. Hemija 8, autor — Jelena Petković
Last modified: Monday, 8 March 2021, 8:49 PM