Društvene nauke

V RAZRED

 

 1. Pojаm padeža, autor  —  Branka Bubanj, OŠ „Đorđe Natošević“, Novi Sad, Srbija 
 2. Služba reči u rečenici - kviz, autor  —  Branka Bubanj, OŠ „Đorđe Natošević“, Novi Sad, Srbija  
 3. Kontrolini zadaci sa rešenjima, autor  —  Branka Bubanj, OŠ „Đorđe Natošević“, Novi Sad, Srbija
 4. Promenljive i nepromenljive reči - kviz, autor  —  Branka Bubanj, OŠ „Đorđe Natošević“, Novi Sad, Srbija
 5. Promenljive i nepromenljive reči – pokazna vežba, autor  —  Branka Bubanj, OŠ „Đorđe Natošević“, Novi Sad, Srbija 
 6. Pojam pomenljivih i nepromenljivih reči, autor  —  Branka Bubanj, OŠ „Đorđe Natošević“, Novi Sad, Srbija 
 7. Pohod na Mjesec, Branko Ćopić, autor  —  Jelena Đorić, OŠ „Nata Jeličić”, Šabac, Srbija 
 8. Vrdnik i Milica Stojadinović Srpkinja, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 9. Ala je lep ovaj svet, Jovan Jovanović Zmaj, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija
 10. Šljive za đubre, narodna priča, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 11. Bajka o zrnu peska, Stevan Raičković, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 12. Padeži — kviz, autor  —  Lidija Đoković, OŠOS „Ivo Lola Ribar”, Kraljevo, Srbija 
 13. Glagoli, autor — Milka Usović Obradović, JU SMŠ „25. maj", Tuzi, Crna Gora 
 14. Pogodi ko sam – kviz (Robinzon Kruso, Danijel Defo)  , autor  —  Valentina Mujičić, OŠ „Isa Bajić”, Kula, Srbija 
 15. Rečenice, autor  —  Valentina Mujičić, OŠ „Isa Bajić”, Kula, Srbija 
 16. Glagoli - vežbanje, autor  —  Valentina Mujičić, OŠ „Isa Bajić”, Kula, Srbija 
 17. Služba reči - subjekat i predikat, autor  —  Olivera Potić Smiljanić, Francuska škola, Beograd, Srbija 
 18. Narodne lirske pesme i Ero s onoga svijeta , autor  —  Olivera Potić Smiljanić, Francuska škola, Beograd, Srbija 
 19. Obnavljanje gradiva iz književnosti , autor  —  Olivera Potić Smiljanić, Francuska škola, Beograd, Srbija 
 20. Test, autor  —  Olivera Potić Smiljanić, Francuska škola, Beograd, Srbija 
 21. Escape room - posle obrade Ženidbe Dušanovet, autor  —  Olivera Potić Smiljanić, Francuska škola, Beograd, Srbija
 22. Oblici pripovedanja, autor  —  Tijana Jocić, OŠ „Ivo Andrić”, Niš, Srbija 
 23. Padeži - igrica, autor  —  Tijana Jocić, OŠ „Ivo Andrić”, Niš, Srbija 
 24. Šljiva, Milovan Danojlić, autor  —  Tijana Jocić, OŠ „Ivo Andrić”, Niš, Srbija 
 25. Hvala suncu, zemlji, travi, Stevan Raičković, autor  —  Tijana Jocić, OŠ „Ivo Andrić”, Niš, Srbija 
 26. Dnevnik čitanja, autor  —  Tijana Jocić, OŠ „Ivo Andrić”, Niš, Srbija
 27. Glagoli, autor  —  Ivana Gojković Frantar, OŠ „Milovan Glišić”, Valjevo, Srbija
 28. Dnevnik čitanja, autor  —  Milanka Stankić, OŠ „Sveti Sava", Subotica, Srbija
 29. Uvodni deo časa za "Mostove" I. Andrića, autor  —  Milanka Stankić, OŠ „Sveti Sava", Subotica, Srbija
 30. Padeži, autor  —  Milanka Stankić, OŠ „Sveti Sava", Subotica, Srbija 
 31. Vokativ - plakat, autor  —  Milanka Stankić, „ OŠ „Sveti Sava", Subotica, Srbija  
 32. Upravni govor, autor  —  Saša Čorboloković, OŠ „3. oktobar”, Bor, Srbija
 33. Pravopis, autor  —  Saša Čorboloković, OŠ „3. oktobar”, Bor, Srbija
 34. Pravopisni glumac, autor  —  Saša Čorboloković, OŠ „3. oktobar”, Bor, Srbija
 35. Pisanje imejl poruka, autor  —  Saša Čorboloković, OŠ „3. oktobar”, Bor, Srbij
 36. Pravopisni minimum, autor  —  Saša Čorboloković, OŠ „3. oktobar”, Bor, Srbija
 37. Stilske figure - vežbanje, autor  —  Jasna Kalauzović, Dečiji centar „Čisto srce”, Sremska Mitrovica, Srbija 
 38. Padeži, deklinacija - vežba, autor  —  Jasna Kalauzović, Dečiji centar „Čisto srce”, Sremska Mitrovica, Srbija
 39. Tvorba reči - pesma, autor  —  Maja Radovanović, OŠ „9. srpska brigade”, Boljevac, Srbija 
 40. Vrste reči, autor  —  Bojana Rakonjac, OŠ „Đorđe Simeonović”, Podgorac (Boljevac), Srbija 
 41. Vuk i sedam padeža, autor  —  Bojana Rakonjac, OŠ „Đorđe Simeonović”, Podgorac (Boljevac), Srbija 
 42. Agi i Ema − motivacija za čitanje, autor  —  Bojana Rakonjac, OŠ „Đorđe Simeonović”, Podgorac (Boljevac), Srbija 
 43. Ero s onoga svijeta, autor  —  Bojana Rakonjac, OŠ „Đorđe Simeonović”, Podgorac (Boljevac), Srbija 
 44. Glagolski vid, autor  —  Bojana Rakonjac, OŠ „Đorđe Simeonović”, Podgorac (Boljevac), Srbija 
 45. Drama - anagram, autor  —  Ivana Mitić, OŠ „Ivan Goran Kovačić”, Subotica, Srbija 
 46. Pridevi, autor  —  Ivana Mitić, OŠ „Ivan Goran Kovačić”, Subotica, Srbija 
 47. Ključni pojmovi, autor  —  Ivana Mitić, OŠ „Ivan Goran Kovačić”, Subotica, Srbija 

VI RAZRED

 

 

 1. Samoglasnici, suglasnici i slogotvorno r, autor  —  Branka Bubanj, OŠ „Đorđe Natošević“, Novi Sad, Srbija 
 2. Samoglasnici, suglasnici i slogotvorno r, autor  —  Branka Bubanj, OŠ „Đorđe Natošević“, Novi Sad, Srbija 
 3. Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 4. Opisivanje unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 5. Mesec u srpskom jeziku (Pesnik i Mesec, Dobrica Erić), autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 6. Selo, Jovan Dučić, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 7. Hvala suncu, zemlji i travi, Stevan Raičkovića, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 8. Polje, Jovan Dučić, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 9. Leto na visoravni, Stavan Raičković, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 10. Ivanina bajka o dobroti, Ivana Brlić Mažuranić, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 11. Jablan, Petar Kočić, autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 12. Nebeske stolice, Tiodor Rosić - domaći zadatak , autor  —  Tatjana Krpović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija 
 13. Opisivanje unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, autorke  —  Tatjana Krpović, Sanja Krejović, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat, Srbija
 14. Leksikologija, autor  —  Ivana Mitić, OŠ „Ivan Goran Kovačić”, Subotica, Srbija 
 15. Pridevske zamenice , autor  —  Ivana Gojković Frantar, OŠ „Milovan Glišić”, Valjevo, Srbija 
 16. Glasovne promene , autor  —  Ivana Gojković Frantar, OŠ „Milovan Glišić”, Valjevo, Srbija
 17. Nezavisne predikatske rečenice, autor  —  Olivera Potić Smiljanić, Francuska škola, Beograd, Srbija 
 18. Čudesna sprava - glasovne promene, autor  —  Olivera Potić Smiljanić, Francuska škola, Beograd, Srbija 
 19. Plava zvezda, Mika Antić, autor  —  Olivera Potić Smiljanić, Francuska škola, Beograd, Srbija 
 20. Glasovne promene I, autor  —  Tijana Jocić, OŠ „Ivo Andrić”, Niš, Srbija
 21. Miroslav Antić, autor  —  Tijana Jocić, OŠ „Ivo Andrić”, Niš, Srbija 
 22. Pisanje imena vasionskih tela, autor  —  Tijana Jocić, OŠ „Ivo Andrić”, Niš, Srbija 
 23. Aska i vuk, Ivo Andrić, autor  —  Milanka Stankić, OŠ „Sveti Sava", Subotica, Srbijа
 24. Glagolski oblici, autor  —  Saša Čorboloković, OŠ „3. oktobar”, Bor, Srbija 
 25. Leksikologija, autor  —  Ivana Mitić, OŠ „Ivan Goran Kovačić”, Subotica, Srbijа
 26. Tvorba reči, autor  —  Valentina Mujičić, OŠ „Isa Bajić”, Kula, Srbija 
 27. Građenje reči - utvrđivanje, autor  —  Valentina Mujičić, OŠ „Isa Bajić”, Kula, Srbija 
 28. Podela glasova - pesma, autor  —  Maja Radovanović, OŠ „9. srpska brigade”, Boljevac, Srbija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLESKI JEZIK

V RAZRED

 1. Les pronoms personnels toniques, autor — Dragana Milosavljević

 2. Les adjectifs possessifs, exercices autor — Bojana Marinković Cincar
 3. Les adjectifs possessifs 2, exercices autor — Bojana Marinković Cincar
 4. Les parties du corps, autor — Bojana Marinković Cincar
 5. Les parties du corps 2,autor — Vojka Milovanović
 6. Comment saluer en français, autor — Dragana Milosavljević 
 7. Comment poser une question,autor — Marija Jakšić 
 8. „C’est mon ami“ iz udžbenika „Lе monde de Léa et Lucas“, autor — Vojka Milovanović

VI RAZRED

 1. Les accessoires et les chaussures, autor — Marija Jakšić 
 2. Les meubles et les décorations, autor — Marija Jakšić 
 3. Futur simple, autor — Saša Arsić

VII RAZRED

 1. Le passé composé, autor — Bojana Marinković Cincar
 2. Le passé composé, autor — Nikos Safaris 
 3. Les crêpes font recette, autor — Gabor Kantor
 4. La négation, autor — Jasmina Leleković 

VIII  RAZRED

 1. Quel ou quelle interrogatif, autor — Bojana Marinković Cincar 
 2. La proposition conditionnelle I, autor — Saša Arsić
 3. Mini gramatički testovi, autor — Marija Jakšić

V RAZRED

 1. Reljef i oblikovanje reljefa pod uticajem unutrašnjih sila, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 2. Vrijeme i klimatski elementi, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 3. Hidrosfera, atmosfera i biosfera, autor — Danijela Lazić, OŠ „Knez Ivo od Semberije“, Bijeljina, BiH
 4. Svetsko more (kahoot), autor — Miroslav Grujić, OŠ „Sveti Sava“, Kikinda, Srbija
 5. Atmosfera, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 6. Atmosfera (kviz), autor — Ana Vrban, Kozarska Dubica, BiH
 7. Postanak i unutrašnja građa Zemlje, autor — Jelena Redžić, OŠ „Gavrilo Princip“, Beograd,Srbija
 8. Oblik Zemlje i Zemljina kretanja, autor — Jelena Redžić, OŠ „Gavrilo Princip“, Beograd, Srbija
 9. Stene, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 10. Rotacija Zemlje, autor — JelenaRedžić, OŠ „Gavrilo Princip“, Beograd, Srbija
 11. Oblik i veličina Zemlje, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 12. Vulkani i zemljotresi, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 13. Šta čini atmosferu, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena reka, Srbija
 14. Atmosfera i klimatski elementi,autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 15. Svjetsko more, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 16. Hidrosfera i biosfera, autor —Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 17. Biosfera, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 18. Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija

VI RAZRED

 1. Kartografska mreža, autor — Miroslav Grujić, OŠ „Sveti Sava“, Kikinda, Srbija 
 2. Granice Evrope, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 3. Razuđenost obala Evrope, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 4. Religije Evrope, autor — Verica Vojnović, OŠ „Dušan Jerković“, Inđija, Srbija
 5. Društveno-ekonomska struktura stanovništva, autor — Nenad Janković, OŠ „Ivo Andrić“, Niš, Srbija
 6. Naselja — geografski položaj, veličina i funkcije, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena reka, Srbija
 7. Severna Evropa i Norveška, autor — Gordana Vasić, OŠ „Branko Radičević“, Uljma (Vršac), Srbija 
 8. Koliko znaš o reljefu Evrope, autor — Enisa Kulašin, Sarajevo, BiH
 9. Država, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 10. Poljoprivreda, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 11. Saobraćaj i turizam, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena reka, Srbija

 

VII RAZRED

 1. Srednja Amerika, autor — Olivera Nedić, OŠ „Sveti Sava“, Doboj, BiH
 2. Prirodne odlike Azije, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 3. Stanovništvo i naselja Azije, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 4. Južna Azija (Indija), autor — Ivana Tomović, Kačarevo, Srbija
 5. Severna Amerika (sistematizacija), autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka, Srbija
 6. Južna Amerika, autor — Marija Milutinović Garalejić, OŠ „Milutin Milanković“, Rabrovo, Srbija
 7. Afrika, prirodne odlike, autor — Marija Milutinović Garalejić, OŠ „Milutin Milanković“, Rabrovo, Srbija
 8. Azija-naj,naj, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 9. Rijeke i nizije Azije, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 10. Jugozapadna, Južna i Jugoistočna Azija, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 11. Prirodne odlike Afrike, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena reka, Srbija
 12. Stanovništvo i privreda Afrike, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena reka, Srbija
 13. SAD, autor — Violeta Šeovac, OŠ „Vuk Karadžić“, Bijeljina, Bosna i Hercegovina

 

VIII RAZRED

 1. Klima Srbije, autor — Gordana Vasić, OŠ „Branko Radičević“, Uljma (Vršac), Srbija 
 2. Panonska oblast Srbije, autor — Verica Vojnović, OŠ „Dušan Jerković“, Inđija, Srbija
 3. Pojmovi o Srbiji (ukrštenica), autor — Verica Vojnović, OŠ „Dušan Jerković“, Inđija, Srbija
 4. Gradovi i predeli Srbije, autor — Verica Vojnović, OŠ „Dušan Jerković“, Inđija, Srbija
 5. Južni obod Panonske nizije, autor — Gordana Vasić, OŠ „Branko Radičević“, Uljma (Vršac), Srbija 
 6. Privreda Srbije, autor — Boško Putniković, OŠ „Simeon Aranicki“, Stara Pazova, Srbija
 7. Republika Srpska, autor — Danijela Lazić, OŠ „Knez Ivo od Semberije“, Bijeljina, BiH
 8. Spomenici prirode, autor — Nataša Mucalj Milinović, OŠ „J.J. Zmaj“, Subotica, Srbija
 9. Zaštita prirode Srbije, autor — Marija Milutinović Garalejić, OŠ „Milutin Milanković“, Rabrovo, Srbija
 10. Srpsko-makedonska masa, autor — Gordana Vasić, OŠ „Branko Radičević“, Uljma,Vršac, Srbija
 11. Industrija, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 12. Probni završni test, autor — Milena Škaro, OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci, Srbija
 13. Prirema za završni ispit, autor — Ivan Cvetković, OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena reka, Srbija

V RAZRED

1. Rimska kultura, nauka i umjetnost, autor — Selma Čerimagić, Sarajevo,Bosna i Hercegovina

2. Play Kahoot! Rim (osnivanje, republika, carstvo), autor — Mila Gajić, OŠ „Stanko Marić “, Ugrinovci, Srbija

3. Piramide, ponavljanje znanja o Egiptu, autor — Ivana Smolec Mustapić, IV оsnovna škola, Bjelovar, Hrvatska 

VI RAZRED

1. Karlo Veliki, autor — Ivana Smolec Mustapić, IV оsnovna škola,  Bjelovar, Hrvatska

2. Kosovska bitka, autor — Slavica Gomilanović, OŠ „Đura Jakšić“, Oreškovica

3. Srednjovjekovna bosanska država, autor — Selma Rustempašić, Mješovita srednja škola, Bugojno, Bosna i Hercegovina

5. Manastiri vladara iz dinastije Nemanjića, autor — Branislav Tođer, OŠ „Sveti Georgije“, Uzdin, Srbija

6. Kraj samostalnosti balkanskih država, autor — Slaviša Jermić, Majdanpek, Srbija

7. Pad Despotovine, autor — Vera Isailovic, OŠ  "Stevan Čolović “, Arilje, Srbija 

VII RAZRED

1. Novi vek Kulturne prilike u Evropi, autor — Sanja Marković,  Srednja škola Zvečan, Srbija

2. Doba reformi u  Osmanskom carstvu, autor —  Selma Čerimagić, Bosna i Hercegovina

3. Industrijska revolucija, autor — Ivana Smolec Mustapić, IV оsnovna škola, Bjelovar, Hrvatska

4. Prvi srpski ustanak, kviz, autor — Vera Isailović, OŠ Stevan Čolović“, Arilje, Srbija

VIII RAZRED

1. Kolubarska bitka, autor — Sanja Marković,  Srednja škola, Zvečan, Srbija 

2. Početak Drugog svjetskog rata, kviz, autor — Otilija Dognar Vorgić

3. Drugi svjetski rat, Time Travel Escape Room, autor — Branislav Tođer, OŠ „Sveti Georgije“, Uzdin, Srbija

4. Drugi svetski rat 1943-1945, autor — Vera Isailović, OŠ Stevan Čolović“, Arilje, Srbija

5. Prekretnice u Drugom svjetskom ratu, autor — Samra Rustempašić Brčić, Travnik, Bosna i Hercegovina

 Selma Čerimagić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

2. Play Kahoot! Rim (osnivanje, republika, carstvo), autor — Mila Gajić, OŠ „Stanko Marić“, Ugrinovci, Srbija

3. Piramide, ponavljanje znanja o Egiptu, autor — Ivana Smolec Mustapić, IV оsnovna škola, Bjelovar, Hrvatska

4. Drugi svetski rat 1943-1945., autor — Vera Isailović, OŠ “ Stevan Čolović “, Arilje, Srbija

5. Prekretnice u Drugom svjetskom ratu, autor — Samra Rustempašić Brčić, Travnik, BiH

 

 

Last modified: Sunday, 28 March 2021, 3:28 PM