Obuke za zdrav i uspešan život

ŠTA PODRAZUMEVAJU OVE OBUKE?

Program obuka za zdrav i uspešan život podrazumeva set treninga usmerenih na kvalitetan lični i profesionalni razvoj, tako da se polaznici istovremeno osnažuju u obema sferama svog života. Između ponuđenih oblasti polaznici se opredeljuju za one u kojima im je potrebna dodatna podrška.

Ovaj program obuka uključuje ovladavanje veštinama upravljanja ljudskim resursima, promenama, projektima; unapređenja liderskih veština; uspešne komunikacije i javnog nastupa; timskog rada, mentorstva, koučinga, donošenja odluka, vođenja sastanaka, prezentovanja i asertivne komunikacije.

KAKO SE OBUKE REALIZUJU?

Programi se izvode uživo ili onlajn, grupno ili individualno, prema potrebama klijenata i traju u toku jednog dana od 4 do 6 časova.

KOME SU OBUKE NAMENJENE?

Programi su idealni za sve profesionalne i ambiciozne ljude zaposlene na funkcijama, u privatnom ili javnom sektoru, kao i za sve one koji žele da započnu svoju uspešnu karijeru.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijavljivanje uskoro preko ovog sajta.

Last modified: Tuesday, 2 February 2021, 8:44 PM