Obuke iz zakonskog okvira

ŠTA PODRAZUMEVAJU OVE OBUKE?

Obuke iz oblasti zakonskog okvira podrazumevaju upoznavanje polaznika sa sadržajem i primenom svih aktuelnih zakona iz svih oblasti za koje su polaznici zainteresovani.

KAKO SE OBUKE REALIZUJU?

Ovaj program se realizuje putem zoom aplikacije za jednodnevne obuke ili putem mejla za konsultacije. Kreativin stručni pravni tim izlazi u susret klijenatima prema njihovim zahtevima i potrebama.

KOME SU OBUKE NAMENJENE?

Ove obuke su odlične za sve zaposlene u lokalnim samoupravama, na funkcijama, privatnom i javnom sektoru.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijavljivanje uskoro preko ovog sajta.

Last modified: Tuesday, 2 February 2021, 8:43 PM