Naš tim

ŽELJANA RADOJČIĆ LUKIĆ

 

Željana je iz Srbije i lider je obrazovanja u regionu zapadnog Balkana. Prešla je dug put od uloge učitelja do pomoćnika ministra obrazovanja svoje zemlje. Višestruko je nagrađivana tokom 30 godina rada u učionici. Proglašena za jednu od 50 najbolijh nastavnika sveta, Global Teacher Prize, 2018. Dobitnik Global Teacher Avards 2019. 

Njen autorski projekat "Čarobno selo", koncept učenja pod otvorenim nebom, zasnovan je na inovativnim nastavnim resursima bliskim dečjim interesovanjima i njihovoj kulturi učenja. Ona insistira da deca u Čarobnom selu dobiju priliku da sagledaju širu sliku sveta putem celovitog pristupa učenju i zalaže se da se taj princip ugradi u buduće reforme obrazovanja. Autor je i realizator nekoliko akreditovanih programa na temu integrativne nastave, celovitog učenja i međupredmetnih kompetencija, i to su teme kojima je posvetila svoju učiteljsku karijeru. Autor je i dugogodišnji direktor festivala Kreativna čarolija, najvećeg obrazovnog festivala na Balkanu. Onsivač je velikog međunarodnog projekta A Magical Intercultural Friendship Network  kroz koji je umrežila oko 30 hiljada učenika iz 70 zemalja sveta. Trenutno je posvećena umrežavanju nastavnika Balkana kroz dva projekta: Asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije i Balkansku nastavničku mrežu.

SANDRA GRUJEVSKA


Sandra je profesorica enegleskog jezika iz Makedonije. Master iz međunarodnih odnosa na Američkom koledžu Skoplje. Osnivač je jezičkog centra STEP BY STEP u Skoplju. Učitelj i trener ljudskih prava, overen od strane Saveta Evrope u Strazburu. Sandra je kreator nastave za nastavnike i decu pod nazivom "LJUDSKA PRAVA U SVAKOM RAZREDU". Osim toga, pruža obuku za nastavnike i decu u kontekstu iskustvenog učenja i celovitog pristupa učenju. Predavač je na različitim nacionalnim i međunarodnim konferencijama na temu metodologije učenja stranih jezika. Jedna od njoj najznačajnijih je Innovate Eltkonferencija kuće Oksford u Barseloni, gde je bila predavač na temu "Prikaznata za mojot pretpriemacki život". Kreator Priručnika za ljudska prava u svakom segmentu obrazovanja. Sandra obavlja i funkciju MAKS inspektora za nadgledanje i ocenjivanje kurseva na privatnim fakultetima. Ponosni je vlasnik je titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije. 

BLANKA TACER


Dr Blanka Tacer je psiholog i ekonomista iz Slovenije. Osnivač je Skupine PRIMERA, organizacije za obuku nastavnika, koja pruža visokokvalitetne međunarodne Erasmus + obuke. Takođe je suosnivač Instituta STEP, NVO fokusirane na inovativnu nastavu u okviru programa Erasmus +. Kao trener pokriva pozitivnu psihologiju, obuke i preduzetništvo. Njena misija je osnaživanje nastavnika kako bi oni najbolje obavljali svoj posao.

OLIVERA PETROVIĆ


Olivera je pedagog iz Srbije. Pored toga ona je i psihološki savetnik u edukaciji i trenutno se usavršava za psihoterapeuta. Ova znanja posebno usmerava na izgradnju mira i razbijanju stereotipa putem različitih transnacionalnih projeata.  Karijeru formirala i unapređivala u osnovnoj školi, gde i sada radi. Paralelno sa radom u školi, radi u nevladinom sektoru. Specijalnost joj je upravljanje ljudskim resursima. Kombinuje inovativne vežbe iz psihoterapije sa saznanjima iz NLP-a. Već par godina pohađa Letnju školu psihoanlaize u organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije. Trenutno je najveći deo energije usmerila razvoju koncepta Čarobno selo unapređujući postojeći celoviti pristup.  

 

KATARINA ČARAPIĆ

Katarina je profesor srpskog jezika i književnosti iz Srbije. Autor i relaizator je nekoliko akreditovanih programa stručnog usavršavanja na temu srpskog jezika i kjiževnosti, gramatike i integratvne nastave. Autor je dosta stručnih i preglednih radova na temu integrativne nastave i neko je ko se zalaže za celovit pristup učenju. Jedan je od onivača UG KREATIVA i bila je prvi predsednik ovog udruženja. 
Koordinirala je festivalom Kreativna čarolija, ali i organizacijom rada Dečjeg istraživačkog centra Čarobno selo. Ovaj ozbiljan rad u nevladinom sektoru joj je umnogome pomogao kasnije da se odlično snađe u ulozi direkotra Srednje škole Mionica, gde je direktor već osam godina.

OLIVERA NEDIĆ

Olivera radi u Bosni i Hercegovini, u entitetu Republike Srpske, u Doboju. Po struci je geograf. Profesionalnu karijeru je započela kao nastavnik geografije, a kasnije i kao nastavnik građanskog vaspitanja. Međutim, njenu karijeru obeležava rad na društvenoj angažovanosti putem aktivnog rada unutar Udruženja porodica  sa četvoro i više dece „Budućnost 4“ Doboj. Osim što se formirala u izvrsnog pedagoga i nastavnika, ona je uspela da svoju majčinsku ulogu pretoči u svoju misiju, tako što je svo svoje slobodno vreme trošila za borbu za drugim mnogočlanim porodicama i ostavrenje njihovih  većih prava u državi. Nisu je zaobišle ni velike nacionalne nagrade,  pa je tako 2016. izabrana za jednog  od deset „Najinovativnijih  nastavnika u BiH“, u organizaciji COI Korak po korak. Takođe je dobitnik i prestižne Fulbrightove stipendije za izvrsnost nastavnika 2020. godine i pohađala je Program medijske pismenosti na Univerzitetu Kent u Ohaju, SAD. Olivera je i nosilac titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije.

 

JASMINA STOJKOVIĆ 


Jasmina živi i radi u Srbiji. Specijalizirala je nastavu matematike. Ima stručno zvanje pedagoškog savetnika. Konstantno se bavi promocijom matematike, najviše kao autor i realizator nekoliko akreditovanih programa iz oblasti matematike, konfliktnih sitacija, saradnje porodice i škole. Realizator projekata MPNTR-a i ZUOV-a: Razvionice - Podrška u razvoju ljudskog kapitala i istraživanja i istraživanju – Opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, Obuka nastavnika za realizaciju nastave orjentisane na ishode, Digitalna učionica – digitalno kompetentan nastavnik. Bila je član je Radne grupe MPNTR za izradu predloga pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi. 

Na listi je ocenjivača udžbenika MPNTR. Koautorka je knige: Zajedno do uspeha, DUVGG. Recenzent Učiteljske sveske, Pedagoška dokumentacija za prvi razred, SURS, Beograd. Jasmina pred sebe svakodnevno postavlja nove izazove, te je u skladu sa tim prihvatila da koordinira, za područje Srbije, internacionalnim projektom A Magical Intercultural Friendship Network koji se u prvom modulu realizovao za skoro 10 hiljada učenika iz 30 država širom sveta. Jasmina je nosilac titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije.

 

SMILJA MRĐA


Smilja živi i radi u Bosni i Hercegovini. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na odseku za historiju. Ima zvanje Višeg savjetnika u nastavi. Već duže vreme uključena je u edukacije vezane za problematiku udžbenika iz istorije u Bosni i Hercegovini. Bavi se kontraverznim temama u historiji i često je angažovana kao predavač na različitim seminarima za nastavnike na tu kontraverzu historije. Profesorica Smilja je trener OSCE-a, CIVITAS-a i Vijeća Evrope. Jedan je od autora smjernica za pisanje udžbenika iz historije. Angažovana je kao expert Vijeća Evrope za nove didaktičke i metodičke pristupe izučavanja historije u nastavi. Recezent je nekoliko udžbenika i radnih sveski iz historije, te autor i koautor mnogih priručnika. Nekoliko godina bila je stipendista Georg Eckert instituta u Braunschweingu u Njemačkoj, te na studijskom boravku u Hirošimi. Koautor je dva edukativna stripa Vremeplov profesora Historea Nacrtaj mi Sarajevo.  Dobitnik je više nagrada i priznanja. Dvije godine uzastopno, 2016. i 2017,  nominirana je za nagradu Najinovativniji nastavnik  u Bosni i Hercegovini, a 2019. dobila je titulu Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije.

 

SLOBODAN KALIČANIN


Slobodan je nastavnik iz Srbije. Po obrazovanju je diplomirani mašinski inženjer, a u obrazovanju radi 20 godina. Stekao je drugi nivo zvanja u napredovanju nastavnika Srbije, samostalni pedagoški savetnik 2014. godine. Angažovan je u različitim nacionalnim radnim grupama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Član Komisije za polaganje za licencu. Angažovan je i kao član Stručnog tima za podršku učešća Republike Srbije u tematskim grupama Evropske unije. Voditelj je programa stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija. Na listi je spoljnih saradnika ZUOV-a. Član je i Radne grupe Projekat državne mature i na liste ocenjivača za stručne predmete u srednjem stručnom obrazovanju. U radu sa učenicima ostvario je više republičkih i međunarodnih priznanja i nagrada. Sarađivao je na više međunarodnih projekata u oblasti preduzetništva i obrazovnog liderstva. Višegodišnji je član žirija Međunarodnog festivala dečjeg i nastavničkog stvaralaštva Kreativna čarolija. Koautor je priručnika Nastavnik za digitalno doba – okvir digitalnih kompetencija. Član je Evropskog udruženja nastavnika od 2014. godine. Učesnik sje više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu. U slobodno vreme bavim se fotografijom, pisanjem i dizajnom. Nosilac je titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije.

 

IVANČICA TAJSL DRAGIČEVIĆ


Ivančica je učiteljica iz Hrvatske. Rođena je u Zagrebu, u obitelji prosvjetnih djelatnika. Danas radi u Zagrebu u OŠ Trnjanska. Učiteljica je savjetnica. Sticajem okolnosti prepoznata je kao neko ko može odgovoriti na potrebe djece koja imaju teškoće u razvoju. Zbog toga, u zadnjih 5 generacija ima u razredu djecu s teškoćama. Napisala je knjigu Budi dobar kao Jan. Knjiga je pisana kao dnevnik učiteljice koja u razredu ima učenika s Downovim sindromom. Smatra da je svaki učenik u nečemu poseban i veoma vrijedan za zajednicu u kojoj se školuje. Njen je moto da je svako u nečemu najbolji: netko lijepo crta, netko lijepo piše, netko lijepo pjeva, netko najbrže trči, pa i pristup njima kao pojedincima mora biti drugačiji. Inkluzija je njena oblast djelovanja i t je se sada polje gdje se osjeća sigurno i stručno.

 
ALEKSANDRA STANKOVIĆ

Aleksandra živi i radi u Srbiji. Nastavnik je muzičke kulture u Beogradu. Dirigent je velikog i malog hora svoje škole. Osnivač je i predsednik Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije i u tom svojstvu organizuje koncerte školskih horova, poput koncerta "Vratimo deci dečju pesmu". Posebno je ponosna na projekat "800 dece za 800 godina" koje je imao za cilj da, povodom obeležavanja osam vekova autokefalnosti SPC, okupi 800 dece iz 20 gradova Srbije i da svi oni zajedno čine čini jedinstven hor. Drugi važan projekat je "Beograd peva" u kome učestvuju mali horovi iz šest beogradskih osnovnih škola, kada je na završnom koncertu pevalo 300 dece zajedno. Na listi je spoljnjih saradnika ZUOV-a.  Aleksandra je nosilac titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije.
BORKO PETROVIĆ

Nastavnik je engleskog jezika iz Republike Srbije. Strastveni je zagovornik upotrebe IKT-a u obrazovne svrhe. Doveo je prvu digitalnu učionicu u Srbiju kao koordinator projekta u svojoj školi.

Borko je od onih nastavnika koji se daje maksimalno i u učionici, i izvan nje. On pripada nastavnicima entuzijastima koji su društveno angažovani, kako na nivou škole, tako u lokalnoj zajednici, ali i na nacionalnom i internacionalnom nivou. Pokušaćemo ovde da pobrojimo neke od njegovih uloga i interesovanja: član Majkrosoftove zajednice - edukatora, posvećeni Etviner, lokalni AFS koordinator, ClassDojo mentor, školski Edmodo administrator, TED govornik, gostujući predavač, prezenter, motivator, TWI koordinator za Srbiju, osnivač čitalačkog kluba, autor projekta Znanje bez granica, dobitnik nagrade Najedukator Srbije 2017. i nosilac titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije i nacionalni kandidat Srbije na takmičenju Global Teacher Prize, za 2020.godinu.

 

DANIJELA MILIČIĆ TREBATICKI


Danijela živi i radi u Srbiji. Ima zvanje pedagoškog savetnika. Član eTwinning zajednice prosvetnih radnika Evrope. Iskustvo na eTwinning platformi broji više nacionalnih i evropskih projekata iz različitih oblasti i tema. Do sada je nagrađivana sa 10 nacionalnih i 8 evropskih oznaka kvaliteta, od kojih su neke objavljene u Zborniku radova eTwinning projekata. Osnivač je Udruženja građana S ljubavlju, dragoj Valentinikoji dugi niz godina organizuje i realizuje likovno-literarni konkurs za decu predškolskog i školskog uzrasta. Za postignute izuzetne doprinose i vrhunske rezultate u vaspitno-obrazovnom radu, dobitnik je autentičnog pokrajinskog priznanja Dr Đorđe Natošević, koje dodeljuje AP Vojvodine. Dobitnik je priznanja Oktobarska zahvalnica Opštine Srbobran, za izuzetne rezultate i uspehe u radu. Posebno je ponosna na titulu Najbolji nastavnik bivše Jugosalvije.

ANA VUJIĆ


Ana živi i radi u Srbiji. Posvećena je praktičnom testiranju celovitog pristupa učenja unutar ambijentalnih radionica u DIC Čarobno selo. Dugogodišnji je koordinator učeničkog stvaralaštva u sklopu Međunarodnog festivala Kreativna čarolija. Ima iskustvo u realizaciji različitih obrazovnih događaja. 

Njeno interesovanje su različiti inovativni modeli učenja, poput Čarobnog sela i Montessori metoda. Orijentisana je na celoživotno učenje i neko je ko se kontinuirano bavi unapređenjem svojih kompetencija. Realizator je akreditovanog programa za zaposlene u osnovnim školama "Integrativna nastava u ambijentalnim učionicama".
 
AIDA ŠARIĆ
Aida
Predaje engleski jezik u OŠ “Rešad Kadić”, u Kaknju, BiH, a poslove lektora prevodioca obavlja na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Unverziteta u Sarajevu (Naučna oblast organizacije upravljanja u sportu; Odsjek Menadžment u sportu). Radila je i za Olimpijski komitet Sarajevo u svojstvu prevodioca. Kao moderator je učestvovala na seminaru Škole za 21. vijek u Bosni i Hercegovini” u organizaciji British Council-a i MONKS (Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport). Na KSU (Kent State University) Ohio, IREX, je boravila od januara do marta 2020, kao stipendista prestižnog Fulbrajt programa za najbolje nastavnike iz 56 zemalja svijeta, na predmetima izgradnje učiteljskih vještina, implementacija onlajn platformi u nastavi i integracije medijske pismenosti i kritičkog mišljenja u kurikulum.
 
DRAGANA GJORESKA

Dragana živi i radi u Makedoniji. Master je filoloških nauka iz oblasti nauke za jezik - engleski. Stipendista je Fulbrajt akademije (Fulbright Teaching Excellence and Achievement program) - alumni 2020 (Kohort medija medijske pismenosti) na Univerzitetu Kent u državi Kent, Ohajo.
Dobitnik je državne nagrade k Najbolji post (mentor) (2019) MASSUM obrazovni rang. Nosilac je priznanja „Prosveten rabotnik“ za 2011. godinu u Sindikatu radnika u prosveti - Skoplje. Ima i sertifikat za “Najdobra promocija na učilište na obrazovno randevu” (2007 i 2008) Skoplje. Član je mreže savjetnika za obrazovnu politiku (EPAN), projekat Vijeća Evrope. Takođe je član jednog od timova za razvoj nastavnog plana i programa Biroa za razvoj obrazovanja.
 
JEFIMIJA KOCIĆ

Dr Jefimija Kocić, grafički dizajner, ilustrator i umetnik iz Srbije. Doktorirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2019. godine. Od 2016.godine radi na Fakultetu umetnosti u Nišu kao asistent na predmetu Prostorna grafika Odseka za primenjene umetnosti. Njena izlagačka delatnost do sada broji 14 samostalnih izložbi i preko pedeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od 2014. godine 11 puta je bila član žirija likovnih i literarnih konkursa u zemlji. Umetnički je rukovodilac Akademskog multimedijalnog kolektiva „Eks.tenzija“ Studentskog kulturnog centra Niš. Od januara 2019. radi kao ilustrator - saradnik časopisa ”KUŠ!” iz Beograda. 
Dobitnica je  priznanja 16. Svetosavskog sajma knjiga u Nišu za najbolje grafički oblikovanu knjigu ”Pričaj mi, molim te” autora Vere Cvetanović. Do sada je objavila jednu knjigu poezije ”Veze”. Član je ”Mense”, najstarijeg i najvećeg međunarodnog udruženja visokointeligentnih pojedinaca od 2019. godine.
DEJAN NEMČIĆ
Dejan je učitelj geografije iz Zagreba. Pokretač je brojnih projekta u nastavi geografije, poput projekta  „Uživo sa svih kontinenta“. Putem ovog projekta on uključuje uživo predavače preko Skype tehnologije učenicima tijekom nastavnog sata, prilikom obrade pojedinih država i gradova. Značajno je napomenuti i njegov drugi projekt „Afrika možemo zajedno“ u koji je uključio 50 hrvatskih škola koji su svojim donacijama školskog pribora pomogli u opremanju afričkih škola. Kroz svoj treći projekt „Deforestacija amazonskih šuma“ proučava i otkriva umiru li „pluća svijeta“. U akciji „Bilježnica život znači“, ovaj učitelj geografije bavi se nabavkom posebnih bilježnica za djecu koja žive u zabačenim selima u amazonskoj šumi, odnosno bilježnica koje mogu „preživjeti“ visoku vlagu. 
Dejan je i osnivač humanitarne udruge „Možemo zajedno“ koja se bavi pomaganjem i opremanjem škola u Hrvatskoj i državama trećeg svijeta. Za svoj rad i entuzijazam nagrađen je brojnim nagradama, poput nagrada: Ponos Hrvatske“ 2017,  Povelje grada Garešnice i plakete grada 2017,  Učitelj heroj – arhitekt bolje budućnosti na Bug Future Show, 2015. Dobitnik je i nagrade „Bolja Hrvatska“, dvije godine uzastopno.
 

Last modified: Tuesday, 10 August 2021, 12:31 PM