Priprema za Završni ispit

ŠTA PODRAZUMEVA OVAJ PROGRAM?

Podrška u učenju 2 je obrazovni program koji podrazumeva pripremu učenika za završni ispit iz srpskog jezika i matematike. Na časovima se vrši obnavljanje svih najvažnijih nastavnih tema iz pomenutih predmeta, a koncipirani su u skladu sa aktuelnim zbirkama zadataka.

KAKO SE PROGRAM REALIZUJE?

Ovaj program podrazumeva onlajn komunikaciju, gde učenici dobijaju zadatke koje rešavaju, a istovremeno imaju priliku da postavljaju pitanja i dobijaju odgovore i dodatna objašnjenja vezana za određenu nastavnu temu.

KOME JE ŠKOLA NAMENJENA?

Ovo je idealan program za sve one koji su zainteresovani da izvrše kvalitetnu pripremu za završni ispit. Časovi se organizuju jednom nedeljno za svaki predmet u trajanju od 60 minuta.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijavljivanje je u toku preko ovog LINKA.

Last modified: Wednesday, 17 February 2021, 9:07 PM