Balkanska zbornica


EduBalkan zajednica nastavnika i roditelja i FB grupa kojom administriraju članovi zajednice, već tokom marta i aprila u medijima je predstavljana kao grupa koja je postala i zbornica, i biblioteka, i medijateka, i kulturni i svaki drugi centar zbivanja.
Jednom rečju, Blakanska zbornica postala je  mesto gde se može naći materijal za dobro kreiranje nastave, ali i mesto za upoznavanje, umrežavanje, podršku i saradnju nastavnika širom regiona.
Iz te potrebe nastala je BALKANSKA ZBORNICA, mesto razgovora, pesme i razmene najfinije energije.
Pokrenuto sedmično druženje nastavnika regiona Zapadnog Balkana u prvi mah je bilo samo Zoom druženje nastavnika, a onda je lagano dobijalo formu i sada već postalo mesto na kojem se nastavnici regiona, svake srede, okupljaju iz želje da se vide i čuju, ali i iz potrebe da nešto nauče, kažu i pokažu.
Radni naziv okupljanja "Momenat za kafu-kavu-kahvu", ubrzo je prerastao samo u Balkansku zbornicu, a "kafa-kava-kafe-kahva" ostale su prateći momenti uz koje se nastavnici zajedno opuštaju. Ovi momenti, udruženi sa pesmom nastavnika regiona, čine taj začin koji ih drži na okupu i odvaja od drugih sličnih Zoom nastavničkih sastanaka.

3.Balkanska zbornica
4.Balkanskazbornica
5.Balkanska zbornica
6.Balkanska zbornica
7.Balkanska zbornica
8.Balkanskazbornica
9.Balkanska zbornica
10.Balkanska zbornica
11.Balkanska zbornica
12.Balkanska zbornica
21.Balkanska zbornica
22.Balkanska zbornica
23.Balkanska zbornica
24.Balkanska zbornica
25.Balkanska zbornica
26.Balkanska zbornica
27.Balkanska zbornica
28.Balkanska zbornica
29.Balkanska zbornica
30.Balkanksa zbornica
31.Balkanska zbornica
32.Balkanska zbornica
PRODUKTI:
16.BALKANSKA ZBORNICA
Digitalni nastavni alati:
17.BALKANSKA ZBORNICA
Digitalni nastavni alati
1.Learning Apps, Ivana Milić, Podgorica, Crna Gora
2.Quizizz, Olivera Potic, Beograd, Srbija
3.Wakelet, Olivera Kolarić, Kruševac, Srbija

Last modified: Tuesday, 2 March 2021, 1:34 PM