Nastavnici

Jedinstveno kreativno mesto 

za sve nastavnike Zapadnog Balkana!

1. NASTAVNI MATERIJALI – Riznica autorskih radova     

     

2. SEMINARI

  • formalno obrazovanje 

  • neformalno obrazovanje     

 

3. BALKANSKA ZBORNICAJednom nedeljno organizujemo onlajn susrete nastavnika Zapadnog Balkana - Моmenat za kafu - kavu - kahvu - kafe  i pričamo o aktuelnim temama u obrazovanju.


Prijave, predloge i sugestije možete slati na mejl nastavnici@edubalkan.comLast modified: Tuesday, 7 July 2020, 1:46 PM