Dragana Gjoreska


Dragana je Master filoloških nauka iz oblasti engleskog jezika
Stipendista Fulbrajt akademije (Fulbright Teaching Excellence and Achievement program) - alumni 2020 (Kohort medija medijske pismenosti) na Univerzitetu Kent u državi Kent, Ohajo.
Učestvuje u mnogim takmičenjima sa inozemnim učenicima i dobitnik je državne nagrade kao što je Najbolji post (mentor) (2019) MASSUM obrazovni rangNosilac je priznanja „Prosveten rabotnik“ za 2011. godinu u Sindikatu radnika u prosveti - Skoplje. Ima i sertifikat za “Najdobra promocija na učilište na obrazovno randevu” (2007 i 2008) Skoplje.
Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama u oblasti obrazovanja. Usput, u svom 13 godina rada postoji 90 treninga i treninga koji ističu sledeće: Ocenjivač Državne mature iz engleskog jezika od njegovih početaka 2007. godine do danas. Član je mreže savjetnika za obrazovnu politiku (EPAN) za stručnog predstavnika Makedonije (Ministerstvo za obrazovanie i nauka na RM) u ovoj mreži, projekat Vijeća Evrope. Takođe je član jednog od timova za razvoj nastavnog plana i programa Biroa za razvoj obrazovanja.


  PROFESIONALNI MOTO:  

Pozitivan um nađe priliku u svemu.




Last modified: Wednesday, 13 May 2020, 3:11 AM