Aida Šarić


Predaje engleski jezik u OŠ “Rešad Kadić”, u Kaknju, BiH, a poslove lektora prevodioca obavlja na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Unverziteta u Sarajevu (Naučna oblast organizacije upravljanja u sportu; Odsjek Menadžment u sportu). Radila je i za Olimpijski komitet Sarajevo u svojstvu prevodioca. Kao moderator je učestvovala na seminaru Škole za 21. vijek u Bosni i Hercegovini” u organizaciji British Council-a i MONKS (Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport). Na KSU (Kent State University) Ohio, IREX, je boravila od januara do marta 2020, kao stipendista prestižnog Fulbrajt programa za najbolje nastavnike iz 56 zemalja svijeta, na predmetima izgradnje učiteljskih vještina, implementacija onlajn platformi u nastavi i integracije medijske pismenosti i kritičkog mišljenja u kurikulum.


  PROFESIONALNI MOTO:  

Izaberi posao koji voliš i nećeš morati raditi ni dana!
Last modified: Saturday, 9 May 2020, 2:55 AM