Sandra Grujevska


Profesorica enegleskog jezika iz Makedonije. Master iz međunarodnih odnosa na Američkom koledžu Skoplje. Osnivač je jezičkog centra STEP BY STEP u Skoplju. Učitelj i trener ljudskih prava, overen od strane Saveta Evrope u Strazburu. Sandra je kreator nastave za nastavnike i decu pod nazivom "LJUDSKA PRAVA U SVAKOM RAZREDU". Osim toga, pruža obuku za nastavnike i decu u kontekstu iskustvenog učenja i celovitog pristupa učenju. Predavač je na različitim nacionalnim i međunarodnim konferencijama na temu metodologije učenja stranih jezika. Jedna od njoj najznačajnijih je Innovate Elt, konferencija kuće Oksford u Barseloni, gde je bila predavač na temu "Prikaznata za mojot pretpriemacki zivot". Kreator Priručnika za ljudska prava u svakom segmentu obrazovanja. Sandra obavlja i funkciju MAKS inspektora za nadgledanje i ocenjivanje kurseva na privatnim fakultetima. Ponosni je vlasnik je titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije. 


  PROFESIONALNI MOTO:  

"The best teachers teach from the heart, not from the book.”
Last modified: Wednesday, 13 May 2020, 3:13 AM