Jasmina Stojković


Specijalizirala je nastavu matematike. Ima stručno zvanje pedagoškog savetnika. Konstantno se bavi promocijom matematike, pa je zato autor i realizator nekoliko akreditovanih programa iz oblasti matematike, konfliktnih sitacija, saradnje porodice i škole. Realizator projekata MPNTR-a i ZUOV-a: Razvionice - Podrška u razvoju ljudskog kapitala i istraživanja i istraživanju – Opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, Obuka nastavnika za realizaciju nastave orjentisane na ishode, Digitalna učionica – digitalno kompetentan nastavnik. Bila je član je Radne grupe MPNTR za izradu predloga pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi. 

Na listi je ocenjivača udžbenika MPNTR. Koautorka je knige: Zajedno do uspeha, DUVGG. Recenzent Učiteljske sveske, Pedagoška dokumentacija za prvi razred, SURS, Beograd. Jasmina pred sebe svakodnevno postavlja nove izazove, te je u skladu sa tim prihvatila da koordinira, za područje Srbije, internacionalnim projektom A Magical Intercultural Friendship Network koji se u prvom modulu realizovao za skoro 10 hiljada učenika iz 30 država širom sveta. Jasmina je nosilac titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije.


  PROFESIONALNI MOTO:  

Udruženim snagama menjamo svet!
Last modified: Saturday, 16 May 2020, 2:56 PM