Katarina Čarapić


Katarina je profesor srpskog jezika i književnosti. Autor i relaizator je nekoliko akreditovanih programa stručnog usavršavanja na temu srpskog jezika i kjiževnosti, gramatike i integratvne nastave. Autor je dosta stručnih i preglednih radova na temu integrativne nastave i neko je ko se zalaže za celovit pristup učenju. Jedan je od onivača UG KREATIVA i bila je prvi predsednik ovog udruženja. 
Dugi niz godina koordiniral je festivalom Kreativna čarolija, ali i organizacijom rada Dečjeg istraživačkog centra Čarobno selo. Ovaj ozbiljan rad u nevladinom sektoru joj je umnogome pomogao kasnije da se odlično snađe u ulozi direkotra Srednje škole Mionica, gde je direktor već osam godina.

Last modified: Monday, 27 April 2020, 1:08 PM