Željana Radojčić Lukić


Željana je lider obrazovanja u regionu zapadnog Balkana. Prešla je dug put od uloge učitelja do pomoćnika ministra obrazovanja svoje zemlje. Višestruko je nagrađivana tokom 30 godina rada u učionici. Proglašena za jednu od 50 najbolijh nastavnika sveta, Global Teacher Prize, 2018. Dobitnik Global Teacher Avards 2019. 

Njen autorski projekat "Čarobno selo", koncept učenja pod otvorenim nebom, zasnovan je na inovativnim nastavnim resursima bliskim dečjim interesovanjima i njihovoj kulturi učenja. Ona insistira da deca u Čarobnom selu dobiju priliku da sagledaju širu sliku sveta putem celovitog pristupa učenju i zalaže se da se taj princip ugradi u buduće reforme obrazovanja. Autor je i realizator nekoliko akreditovanih programa na temu integrativne nastave, celovitog učenja i međupredmetnih kompetencija, i to su teme kojima je posvetila svoju učiteljsku karijeru. Autor je i dugogodišnji direktor festivala Kreativna čarolija, najvećeg obrazovnog festivala na Balkanu. Onsivač je velikog međunarodnog projekta A Magical Intercultural Friendship Network  kroz koji je umrežila oko 30 hiljada učenika iz 70 zemalja sveta. Trenutno je posvećena umrežavanju nastavnika Balkana kroz dva projekta: Asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije i Nastavničku mrežu Balkana.


  PROFESIONALNI MOTO:  

Sijajući za sebe, svetlećeš i za druge.
Last modified: Saturday, 9 May 2020, 2:31 AM