Olivera Petrović


Olivera je diplomirani pedagog, a pored toga vrlo temeljno se stručno se usavršava na polju porodične psihoterapije. Karijeru je započela u osnovnoj školi, gde i sada radi. Posvećena je savetodavnom radu sa učenicima, nastavnicima i učeničkim roditeljima. Ima petnaestogodišnje iskustvo rada sa Đačkim parlamentom. Paralelno sa radom u školi radi u nevladinom sektoru i napredovala od uloge člana, do predsednika UO koju je obavljala četiri godine. Specijalnost joj je upravljanje ljudskim resursima. Posebno je kompetentna u razvojnim projektima, vezanim za obrazovanje nastavnika, dečje i nastavničko stvaralaštvo i iskustveno učenje. Kombinuje inovativne vežbe iz psihoterapije sa saznanjima iz NLP-a. Trenutno je najveći deo energije usmerila razvoju koncepta Čarobno selo unapređujući postojeći celoviti pristup.

  PROFESIONALNI MOTO:  

Znanje je moć!

Last modified: Friday, 5 February 2021, 1:01 PM