Pedagoško psihološka služba

  1. Trominutni antristresni dar, za početak školske godine, autor - Dinka Juričić, Zagreb
  2. Ličnost ili osobnost,  autor - Sanja Hajder, Opća gimnazija KŠC-a, Banja Luka.
  3. Zaboravljanje,autor - Sanja Hajder, Opća gimnazija KŠC-a, Banja Luka.
  4. Prenatalni razvoj, autor - Sanja Hajder, Opća gimnazija KŠC-a, Banja Luka.
  5. Interkulturalnost, autor - Sanja Hajder, Opća gimnazija KŠC-a, Banja Luka.
  6. Godišnji plan profesionalnog razvoja i izvještaj stručnog usavršavanja, autor - Marina Pejčinović, OŠ ,,Branko Radičević" , Štavalj
  7. Deset lekcija o drugarstvu, autor - Dijana Kockarević, OŠ „Miroslav Antić"

Last modified: Wednesday, 3 February 2021, 5:38 PM