Help with Search courses

По рецепту Чаробног села 1-2.разред

"ПО РЕЦЕПТУ ЧАРОБНОГ СЕЛА"?

По рецепту Чаробног села је онлјан образовни програм интерактивних радионица искуственог учења ослоњен на целовити приступ учењу који инсистира на усвајању функционалних знања. 

По рецепту Чаробног села 3-4,разред

"ПО РЕЦЕПТУ ЧАРОБНОГ СЕЛА"?

По рецепту Чаробног села" је онлајн образовни програм интерактивних радионица ослоњен на искуствено учење које сигурно води до функционалних знања. 

Припрема за завршни испит - Математика

Образовни програм који подразумева припрему ученика за завршни испит из математике.