Site blog

Anyone in the world

CELOVITI PRISTUP UČENJU OLAKŠAVA ONLAJN NASTAVU, A KLASIČNU UNAPREĐUJE!
Dragi roditelji naših đaka, drage kolege,
Apsolutno vas podržavamo u nameri da onlajn nastavu pokušamo učiniti lakšom za praćenje, a klasičnu svrsishodnijom i kvalitetnijom. Vođenjem i realizacijom akcija za nastavnike i roditelje regiona, a putem EduBalkan zajednice, shvatili smo da nas muče iste muke i da su reakcije svih strana, skoro, pa iste.

Klasična nastava je dugo već slabog kvaliteta, želeli mi to priznati ili ne, ali ne zbog loših nastavnika, nego zbog:
 • - nedostatka besplatnih primerenih obuka za unapređenje kvaliteta nastave i učenja
 • - loše koncipiranog i preobimnog kurikuluma
 • - rasparčanog nastavnog gradiva na nastavne predmete
 • - velikog broja predmeta
 • - velikog broja učenika u odeljenjima
 • - fiksirane dužine školskog časa
 • - loših udžbenika
 • - opterećenosti nastavnika adminsitracijom...

U ovom slučaju, ni onlajn nastava ne može biti mnogo bolja, nego samo teže zlo, koje je u ovom momentu jedini izlaz, kakav takav, ali izlaz iz situacije u kojoj se nazire namera da se naše učionice pretvore u poligone za ekeperiment. Mi nastavnici znamo, kao i vi roditelji, da ekeperimenti ne moraju uvek da budu i uspešni i da se u bilo koji ekperiment ulazi na dobrovoljnoj bazi. 

Jedan deo vas i nas insistira na klasičnoj nastavi strahujući za znanje vaše dece i naših učenika.
Drugi broj vas i nas insistira na onlajn nastavi strahujući za zdravlje vaše dece i naših učenika.
Dakle, i jedni i drugi brinemo, jedni za stepen usvojenosti znanja, drugi za stepen ugroženosti zdravlja.
Ko je u pravu? Svi smo u pravu!
Bitno je znanje, ali bitno je i zdravlje. Živ čovek može nadoknaditi propušteno znanje, ali ako je situacija obrnuta, ne postoji propust koji je nadoknadiv.

Proleće je bilo kakvo je bilo, prošlo je, ne ponovilo se! Međutim, ne možemo više da držimo glavu u pesku i smatramo da je postojeći plan i program pravljen za normalne uslove, sasvim odgovarajući za neki sasvim novi vid nastave, bilo da je onlajn bilo da je klasična nastava u nenormalnim uslovima. Dakle, dajte da prihvatimo prvo da su uslovi novi, bitno izmenjeni i drugačiji od onih na koje smo navikli, a to dalje znači da treba da prihvatimo PRILAGOĐAVANJE. takvim trenutnim uslovima i da za čitav školski sistem pronađemo najoptimalnije i najprihvatljivije rešenje.

Potrebno je da prihvatimo da su uslovi učenja, i u školi i u kućnim uslovima otežani, da ništa nije isto kao juče, da je potpuno nova i drugačija situacija oko nas. E, ako je sve tako, možemo li mi da ignorišemo stvarnost i nastavimo da "vozimo" kao i do pre pandnemije. Pa, ne možemo da ignorišemo stavrnost, moramo najpre da programske sadržaje pročešljamo, oplemenimo ih i integrišemo, a onda da ih prilagodimo sadašenjem vremenu. Sigurno je da su naši nacionalni stvaraoci nezamenjljivi, ali da li postoje i neka aktuelna dela, bilo koje umetničke vrste, koja će možda bolje mogu da posluže u današnjem momentu i da kvalitetnije odgovore na potrebe današnje dece?! Dalje, ne smemo prenebregnuti linjenicu da su skoro celo drugo polugodište finasirali roditelji i nastavnici iz svog novčanika, jer su i jedni i drugi morlai da plate interenet i da imaju tehniku za realizaciju nastave, odnosno učenje. Da li i od septembra treba da pristanemo da mi finansiramo onlajn nastavu? Zar je toliko teško potpisati ugovore sa firmama koji nam dosavljaju internet i koje bi sigurno želelele da budu društveno odgvorne, samo ih niko nije konsultovao na tu temu. Ili jeste?
Sve su to pitanja koja se otvaraju sada u ovom haosu oko nas, a na koja je već neko morao da odgovori, da ih čuje.

Ako uopšte ima neko ko bi umeo da nas čuje i razume, hajde da kažemo da je neophodno da se HITNO "protrese, osveži i relaksira" nacionalni kurikulum u kojem, istina, nema čega nema. Pošto je uveliko odzvonilo vreme za ozbiljnu izradu novog nacionanog kurikuluma sa manjim brojem predmeta i potpunim rasterećenjem istog od suvišnih sadržaja, možda je ovo sada prilika da u ovim, za sve nesvakidašnjim vremenima, napravimo balans nastavnih sadržaja, balans opterećenosti učenika, balans potrebnog, suvišnog i neophodnog.

Istražujući i proučavajući karakteristike, i pozitivne efekte integrativnog nastavnog modela koji podrazumeva celovito učenje, zaključili smo da je ovaj nastavni model najprijemčiviji za učenje za učenike svih razreda osnovne škole, jer oni u tom uzrastu sagledavaju svet u njegovoj celovitosti,  pa im samim tim prija učenje sadržaja koje je povezano u celine kroz vlastito iskustvo i istraživački rad. "Insistiranje na celovitim sistemima samo ubrzava mentalni rast dece, jer im u ovom periodu mnogo više odgovara celovitost pojava kao spreg više elemenata posmatranih zajedno nego izdvajanje pojedinosti.  Mlađi učenik posmatra svoje okruženje celovito i ne deli ga na biološke, fizičke, hemijske i druge elemente. Zato dete ne bi trebalo mučiti i pritiskati nekim predmetnim podelama koje su njemu još apastraktne i tako stvarati otpor prema knjizi i nastavi nego mu treba omogućiti da samostalno i postepeno, na osnovu stečenih saznanja, dođe do klasifikacija'' (Pijaže, Ž. (1982), Intelektualni razvoj deteta, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ).

U skladu sa gore iznesenim, insistirajmo da Vlada naše zemlje, ali zašto da ne i vlade zemalja regiona, jer ovo jeste problem svih nas čiji su obrazovni sistemi izgrađeni na bazi bivšeg jogoslovenskog, oforme stručni tim nastavne struke svih nivoa douniverzitetskog obrazovanja koji će po hitnom postupku kreirati 36 celovitih integrativnih tema na nivou svakog razreda, jedna tema - integrativna celina na nivou jedne sedmice, sa preciznim ishodima, integrišući tako planirane nastavne sadržaje svih predmeta u jednu sedmičnu temu. Na sedmičnim temama radili bi svi nastavnici jednog razreda, ali timski, tako da im u fokusu bude učenik i njegovo opterećenje na dnevnom i sedmičnom nivou. Do sada je učenik starijih razreda, ako se uzme da ima dnevno 7 časova, dnevno dobijao 7 zadataka/materijala iz 7 predmeta. Naš predlog je da u slučaju primene celovitog pristupa učenjju putem tematskih celina, to sve bude jedan celovit sedmični zadatak u koji je integrisano 7 predmeta za celovito  izučavanje.

To nije nikakva novina u nekim razvijenim delovima sveta, ali ovde na Balkanu jeste, i to veika, ali ne i nedostižna i nepotrebna, nego neophodna i u ovom momentu "nasušna"! Naši obrazovni sistemi, do sada nisu smeli ili nisu hteli da zagazi u vodu pod nazivom "puna integracija ili celoviti pristup učenju". Možda je sada sazrelo vreme i za to. I da, nije ovo smsileno, potrebno i nasušno samo za onlajn nastavu, ovo je potreba i klasične nastave, koja u tom lsučaju ne bi više bila "klasična", pre svega u smislu predavačke koja  insistira na  skladištenju znanja na nivou reprodukcije nastavnih sadržaja. Čak ne, niti u smislu mesta realizacije nastave, jer realizacija nastave svakako treba da se izmesti iz učionica u prostore koji "hrane" i podstiču motivaciju i inspiraciju deteta na učenje, a možda je to i sada opcija za organizovane škole, naročito one u ruralnom delu, a takav je veći deo ovog prostora koji zovemo Balkan, a zašto da ne i u urbanom. Svaka urbana sredina ima i sovje prakove, reke, obale, znamenitosti, koji su odlične podsticajne sredine za učenje.

Predlaganje hibridne nastave, dva dana jedna grupe, dva dana druga grupa, podrazumeva da od potpune realizacije programskih sadržaja nema ništa i da se radi o uspostavljanju modela usmerenog na čuvanje dece za sporadičnu proveru usvojenih znanja (pitam se samo kojih i na koji način), a ne na njihovo kvalitetno učenje. Nemamo mi ništa protiv čuvanja dece, i našu decu treba neko da čuva dok pripremamo i realizujemo, bilo klasičnu, bilo onlajn nastavu. Ipak, ne možemo da očekujemo da nam u 21.veku škole služe za čuvanje dece i da taj posao rade nastavnici, jer se tako cela jedna profesija ponižava i dodatno marginalizuje.

Nastavnici moraju da budu sada prepoznati od strane donosioca odluka kao snaga koja će iznaći odgovarajuće modele učenja, relaksirati nastavni plan i program i pretočiti ga u formu kvalitetnog onlajn učenja. Znamo da to vi, kao roditelji naših đaka, itekako razumete i da vam nije cilj da nastavnička profesija rasipa energiju na čuvanje dece, makar bila i vaša, već da nam sada budete podrška da iznađemo načine i unapredimo kompetencije da ih kvalitetno obrazujemo, klasično ili onlajn, svejedno. 
Budućnost je pred nama, za nju smo podjednako svi odgovorni, te ne dozvolimo da nam se obrazovanje sadašnje i buduće dece oslanja u najvećoj meri na prevaziđene modele nastave koji se nisu odmakli nimalo od modela iz doba crno-belih televizora.

I vama i nama je cilj i namera da nam deca i učenici budu zdravi!
I vama i nama je cilj i namera da nam deca i učenici budu obrazovani!
To su dve tačke spajanja oko kojih nema dileme, ali oko kojih sada moramo da se ujedinimo i privolimo donosioce odluka da se uozbolje i prestanu da, koristeći medije, od roditelja i nastavnika stvaraju sukobljene strane. Na ovaj način, oni zapravo stvaraju prostor za zamagljivanje njihove odgovornosti, nestručnosti i nezrelosti u ovom izazovu zvanom Kovid-19.

[ Modified: Wednesday, 5 August 2020, 5:05 PM ]
 
Anyone in the world

EDU BALKAN ZAJEDNICA

Pozivamo sve vaspitače, učitelje i nastavnike, jednom rečju sve  one koji stvaraju i unapređuju nastavu na svim nivoima obrazovanja u regionu zapadnog Balkana, da postanu deo EduBalkan nastavničke zajednice. Otvoreni smo za saradnju za svima onima koji u sebi imaju iskru altruizma i entuzijazma koja ih podstiče na umrežavanje, razmenu i saradnju. Znamo da nas te iskre čine drugačijama i zato nam je namera da se umrežimo i svima ostalima  osvetljavamo put koji vodi ka novoj paradigmi obrazovanja u ovom delu sveta. Ako ste sami takvi ili poznajete takve:

 • Priključite se da zajedno osvetljavamo put svima onima koji čekaju našu iskru!  
 • Popunite formular i postanite jedni od onih koji ne čekaju promene, već ih pokreću    
 • Pozovite slične vama, da zajedno pravimo promene, jer Balkan zaslužuje bolje obrazovanje!(kliknite na sliku i popunite anketu)

Iskoristi priliku - Postani deo EduBalkan zajednice!

Imate priliku da postanete član EduBalkan zajednice tako što ćete sa zajednicom na samom početku podeliti najmanje jednu formu svog intelektualnog rada. Svi poslati radovi , pre prihvatanja, proći će najmanje jednu recenziju.

 Prihvatamo sledeće forme intelektualnog rada:

 1. Webinar - minimum 4 realizacije godišnje
 2.  Digitalni obrazovni materijal za nastavnike - minimum 5 obrazovnih materijala godišnje
 3.  Digitalni obrazovni materijal za učenike - minimum 5 obrazovnih materijala godišnje
 4.  Promo materijal - pokrivanje minimum tri EduBalkan - događaja promo materijalom
 5.  Inovativni autorski sadržaj bilo koje vrste - minimum 4 godišnje

Svi naši članovi imaće 3 mogućnosti darivanja EduBalkan zajednice:
 1. Medijska promocija EduBalkan zajednice
 2. Blog saradnici za određene rubrike
 3. Volontiranje tokom organizacije događaja

Svi članovi od EduBalkan zajednice dobijaju 7 prilika:
 1. Priliku da promovišu svoj rad na našem sajtu
 2. Priliku da pohađaju najmanje jedan besplatni kurs godišnje
 3. Priliku da učestvuju u razgovorima sredom u Balkanskoj zbornici
 4. Priliku da učestvuju na globalnim, regionalnim i nacionalnim događajima
 5. Priliku da učestvuju u različitim projektima, studijskim putovanjima i razmenama
 6. Priliku da besplatno preuzmu digitalne obrazovne materijale
 7. Priliku da rastu i napreduju radom u EduBalkan zajednici

NAPOMENA:

1.Popunjavanjem ovog formulara preuzimate OBAVEZU podrške zajednici EduBalkan i svim akcijama koje pokreće ova zajednica, a koje su u skladu sa vizijom i misijom iste. Prihvatate i profesionalnu odanost zajednici EduBalkan, radite na jačanju saradnje, popularisanju ideje balkanskog umrežavanja nastavnika, trudite se da zastupate interese EduBalkan zajednice i motivišete druge da nam se pridruže. Naravno, čuvanje profesioanlne tajne, širenje pozitivne slike o obrazovanju regiona i zalaganje za unapređenje naših zajedničkih aktivnosti, su sastavni deo članstva u ovoj mreži svakog pojedinca.

Očekujemo od svih članova EduBalkan zajednice da jedni drugima uvek budu podrška, da istupaju zajedno, kada god je to moguće, da pokreću projekte unutar EduBalkan zajednice, da imaju inicijativu za pokretanje organizacije regionalnih događaja i učešća u već pokrenutim, i da se svojim delom, zalaganjem i kulturom komunikacije, profilišu kao istinski lideri obrazovanja zapadnog Balkana.

2.Osnivač i članovi Tima EduBalkan zajednice, zadržavaju pravo provere svih poslatih podataka uz proveru kredibileteta i autoriteta svakog pojedinca posebno, u okviru njihovih ustanova, nastavničkih mreža i pojedinaca. Ukoliko se desi da dobijemo argumentovane "negativne" preporuke ustanova, nacionalnih zajednica nastavnika ili kredibilnih pojedinaca ili članova Tima EduBalkan, koji poznaju ili su sarađivali sa pojedincem koji aplicira za članstvo, bićemo prinuđeni da odbacimo prijavu za članstvo ili da naknadno brišemo, već prihvaćene članove.

3.Molimo vas da već u ovoj prijavi pošaljete traženi minumum intelektualnog rada, kako bismo imali na osnovu čega da vršimo selkciju prijava. Očekujemo da šaljete, isključivo aktuelan digitalni materijal koji je primenjiv u učionicama u regionu i koji nije valsništvo nekog drugog projekta, sajta, konkursa. 

Hvala na razumevanju i podršci!

Za više informacija možete nam se obratiti putem imejl adresa:


[ Modified: Monday, 20 July 2020, 9:36 PM ]
 
Anyone in the world

Nastavnička zajednica Republike Srbije upućuje otvoreno pismo sa 15 zahteva, kao minimuma preduslova za vraćanje otetog dostojanstva nastavničkoj profesiji, pružajući priliku da već sada svi kandidati za buduću Vladu Republike Srbije i resorno ministarstvo, pripreme rešenja ovih zahteva i ugrade ih u Ekspoze budućeg Predsednika Vlade Srbije i na taj način obezbede ulazak u istoriju u ulozi reformatora obrazovanja.


Za ove zahteve koji su decenijama izrastali iz “reformskih promašaja”, tražimo podršku široke nastavničke zajednice potpomognute zajednicom roditelja Srbije i prikupljamo podršku stručnih društava, sindikalnih i nevladinih organizacija. akademske zajedinice i istaknutih pojedinaca. 

Mi smo dugi niz godina “dresirani” da se mirimo, da ćutimo, da ne pokušavamo da se borimo za promenu koja bi nastavnike, učenike i obrazovanje uopšte, stavila u fokus pažnje javnosti. Sada smo svi zajedno shvatili da nam potomci ne bi oprostili dalje ćutanje i prenebregavanje činjenice da su nastavnici, kao inetelektualna elita Srbije, skrajnuti na totalnu marginu društa, a da je obrazovanje izgubilo suštinsku vrednost, jer sve što mi danas kao struka proživljavamo, to i potvrđuje.

Lista zahteva nastavničke zajednice Srbije

 1. Dajte našim školama veći stepen autonomije, mi najbolje znamo kakvu školu želimo za naše učenike, kakve resurse imamo u našim mestima i sa kakvim problemima se susreće svaka škola pojedinačno.

 2. Dajte nam priliku da sami biramo naše direktore škola i da nastavnička reč bude i glavna i poslednja u tom izboru!der.

 3. Кonsultujte struku (prosvetne radnike iz učionice)  uvek kada rešavate, menjate, korigujete i kreirate promene koje ćemo mi morati implementirati!

 4. Prestanite da nam dodajete broj predmeta! Počnite da se ugledate na uspešne sisteme koji su ih odavno smanjili i na taj način učinili učenje smislenijim.

 5. Revidirajte nastavne planove i programe iz svakog predmeta i za svaki razred u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

 6. Smanjite nam broj učenika u odeljenjima da možemo da realizujemo nastavu u skladu sa potrebama Z-generacije, nastavu oslonjenu na celoviti pristup učenju, a ne predavanja na kojima su se školovale generacije rasle uz crnobele televizore.

 7. Ukinite bespotrebno veliki broj izdavača i uvedite jednog nacionalnog izdavača udžbenika.

 8. Obezbedite za svakog nastavnika i za svakog učenika računar i besplatan internet, pre nego što se ponovi period koji je iza nas. Još jedno finansiranje obrazovanja nećemo izdržati, ni mi, ni roditelji!a. 

 9. Prestanite da nas masovno uvlačite u besmislene obuke i da nam trošite vikende odvlačeći nas od naših porodica. Hoćemo da se usavršavamo, ali radnim danima u oblastima koje mi želimo i onda kada mi smatramo da je neophodno!

 10. Izvršite reformu nastavničkih fakulteta i planirajte potrebu i potražnju za nastavnicima na nivou zemlje

 11. Ukinite brojčano ocenjivanje, barem do 6.razreda, i na taj način učinite učenje smislenim, a nastavnike i učenike srećnim.

 12. Obezbedite nam plate dovoljne da radimo samo u školi, a ne da pored posla nastavnika moramo da se ponižavamo i izvan struke!.

 13. Vratite nam sve otete pripadajuće dodatke, od Svetosavske – Novogodišnje nagrade, preko regresa i toplih obroka”eli!

 14. Platite nam sve dodatne poslove na kojima insistirate, od unosa podataka u es dnevnik, preko dežurstava na ZI, do isplata dnevnica prilikom zamene kolega koji su na bolovanjima i drugim odsustvima sa posla!.

 15. Obezbedite nam zakonske dnevnice pri realizaciji ekskurzija i rekreativnih nastava, jer ne želimo više da stavljamo ruke u roditeljski džep!


Sigurni smo da će ovo OTVORENO pismo dopreti do svi onih kojima je obrazovanje pomoglo da se penju na lestvici uspeha svojih profesija, i da ćete svi vi koji ga čitate biti njegovi potpisnici.

 

 Pokretač akcije:

Nastavnička i roditeljska zajednica Srbije okupljena oko EduBalkan zajedince

 
Picture of Edu Balkan
by Edu Balkan - Saturday, 20 June 2020, 10:48 PM
Anyone in the world

Nakon proteklog završnog ispita i svih proba istog, nakon mnogih nesuvislih, grubih i često besprizornih izjava ministra prosvete, imali smo mnogo komentara i reakcija (negativnih, naravno) od strane nastavnika, roditelja, pa čak i direktora  škola..

Kao odgovorna nastavnička i roditeljska zajednica, dužni smo da podržimo sve naše kolege, decu i njihove roditelje, prenesemo njihove stavove i emocije i da uputimo otvoreno pismo ministru prosvete sa pitanjima na koja zahtevamo odgovor i jasnom porukom: DOSTA NAM JE VIŠE VAŠEG BAHATOG I NEKULTURNOG PONAŠANJA, KOJE JE GLAVNI POKAZATELJ DA NE CENITE NI NASTAVNIKE, NI UČENIKE, NI RODITELJE!


 • PISMO RODITELJSKE ZAJEDNICE:

Na našu adresu upućeni su brojni komentari i poruke. Među njima su pisma roditelja. Saželi smo sve pristiglo u jedno zajedničko obraćanje roditelja učenika javnosti Srbije, jer je važno da se čuje i glas roditelja u ovoj kakofoniji različitih medijskih i drugih “spinova”:

“Srbija je zemlja gde se već nekoliko godina unazad konstantno radi na pogrešno slatim porukama našoj deci. Od afere “brushalter”, preko “nepoštenog” oca koji radi u štampariji testova, stigli smo do završnog ispita 2020. za koji smo i mi roditelji i nastavnici molili da se ne desi,  zbog dobro nam znanih problema oko pandemije Kovid 19, ali se Ministarstvo prosvete u potpunosti oglušilo i doguralo do samog kraja. 

Probni završni ispit je doneo fijasko sa softverom. Deca su satima pokušavala da pristupe programu i urade zadatke, dešavalo se da i kada se uloguju program uspe da ih ostavi na pola puta. Ministarstvo prosvete je danima poručivalo da je to samo proba, da se uhodavaju i da na pravom završnom ispitu neće biti tako.  Prvi dan polaganja je protekao, čini se, mirno, ali nastavnici-pregledači su se suočili sa tim istim softverom sa probnog završnog ispita, na kome izgleda ništa značajno nije popravljeno. 

Hoćemo li, dragi roditelji, a i, misleći nastavnici, i dalje trpeti šamare jednog Ministra prosvete i njegovih poslušnika? Imamo li još mrvicu dostojanstva da kažemo - DOSTA je ili ćemo biblijski okrenuti i drugi obraz?

Jasno je da su probali platformu i da je posle toga trebalo da se kaže - ok, nešto ne funkcioniše i to ozbiljno!

Ali, nažalost, Ministar nas je stalno ubeđivao kako je sve fantastično i bez problema.

Deca su čekala svoje rezultate, roditelji takođe, a nastavnici su, znamo, noću pozivani da vikendom pregledaju testove uz obećanje dnevnica, stalnog zaposlenja čak i nekog zvanja, verovatno ukazom, pošto zakonom,  zna se, to nije moguće. Na  kraju su  deca okrivljena  jer su vraćala “umazane” testove, a krivica je išla redom: direktor, nastavnik, roditelj i na kraju DECA!

Zanimljivo je da je Ministar uvek bezgrešan i iznad svakog zakona, GOSPODAR VREMENA i da je njegov ĆEIF zapravo ZAKON!

Deca su ovih dana u  istinskom strahu jer je njihova budućnost stavljena u “ruke” jednog softvera. Dodatni strah unosili su im i dežurni nastavnici, i sami uplašeni. Vikali su, zvali kontrolore, kontrolori inspektore, a onda svi u glas. Pružila se, ipak, prilika našoj deci da u INAT I UPRKOS svemu, u svim školama, svi đaci “razvale” prijemni i imaju 20 bodova, da POKVARE POKVARENI SISTEM! 

Ovde se znanje od samog početka nije vrednovalo, testirao se softver i poslušnici na svim nivoima!

Čujemo, uveliko se danas pozivaju profesori da pregledaju srpski jezik i u subotu. Telefoni zvone, DA LI ĆE NASTAVNICI BITI NEDOSTUPNI ILI ĆE SE ODAZVATI videćemo!

Govorimo u ime roditelja i NE TRAŽIMO POMILOVANJE ZA MINISTRA!!!”


 • PISMO NASTAVNIČKE ZAJEDNICE:

Pod pritiskom etiketiranja nastavnika od strane resornog ministra i njegovom smelom osudom bez suđenja da su nastavnici jedne škole u Novom Pazaru izvršili sabotažu Završnog ispita, nastavnici Srbije su se osetili prozvanim, uvređenim i svrstanim u kriminalne vode. To je reakcije nastavnika dovelo do tačke usijanja, te su izvršili pritisak na Nastavničku mrežu Balkana koja broji oko 28 hiljada nastavnika da se HITNO reaguje i iznese neslaganje sa reakcijom Ministra i zaštiti dostojanstvo nastavničke profesije.

Nastavnici su se brzo okupili i našli način da podele svoju podršku, pre svih, nastavnicima Novog Pazara, a onda celoj nastavničkoj, učeničkoj i roditeljskoj zajednici, odnosno obrazovanju Srbije. Sakupili smo na jedno mesto reakcije nastavničke zajednice u cilju zaštite dostojanstva nastavnika i daljeg urušavanja struke.

Nastavnici se osećaju obmanuto i njihovo ogorčenje je očigledno jer iza svega iščitavaju interese i nečasne postupke.

“Dok u Srbiji, kako jedan nastavnik napisa Balkanskoj nastavničkoj mreži, traje na vuka-nastavnika vika, lisice meso jedu. Softverska igrica namenjena svim akterima u procesu obrazovanja dobro je  razrađena. Podići što više prašine oko obaveza nastavnika, dužnosti i odgovornosti zbog kojih će biti kažnjeni ili za koje će biti nagrađeni, eto već sutra, samo se ne kaže da svako sutra ima sutra, a penzijica-crkavica, ako ne i što gore, im stigne. 

Zakulisno se zapravo za to vreme trguje, kupuje i prodaje za sitnu cenu - nastavničku javnu sramotu i hajku, roditeljsku strepnju i brigu, dečiju anksioznost i nesigurnost, izneverena očekivanja svih pomenutih, koji se u igricu uvode nenasilno  kao žaba u lonac. Prvo prva proba male malecne mature, koja nije mala muka za decu, roditelje i nastavnike, zatim druga proba, čiji su rezultati nebitni, a sam po sebi ispit karikatura, do velikog finala kad treba najslabiju nastavničku kariku zveknuti direktno u glavu.

Vesela igrica, nema šta, veli ovaj nastavnik, a iz nje pljušte evri kao iz dobro zveknutog džek pot aparata u drugorazrednom filmu.”

Upravo ovakve reakcije nastavnika, a ima ih hiljade sličnih pisanih unazad mesecima na ovim grupama, govore da je vreme da struka kaže svoje zahteve i mi ćemo ih ovde izlistati, iako smo sigurni da ih ima još, jer donošenje pogrešnih odluka svih prethodnih, ne godina, nego decenija, dovelo je dotle da se spisak zahteva teško može i napisati na jednom mestu, a za njihovo ispunjenje neće biti dovoljna volja i razumevanje samo jednog Ministra prosvetnog, nego cele Vlade srpske i svih onih koji se bave obrazovanjem u ovoj zemlji.


 • ZAHTEVI NASTAVNIČKE ZAJEDNICE:

Vratite nam godinama kradeno dostojanstvo putem ispunjenja svih ovih zahteva:


 1. Dajte našim školama veći stepen autonomije, mi najbolje znamo kakvu školu želimo za naše učenike, kakve resurse imamo u našim mestima i sa kakvim problemima se susreće svaka škola pojedinačno.
 2. Dajte nam priliku da sami biramo naše direktore škola i da nastavnička reč bude i glavna i poslednja u tom izboru!
 3. Konsultujte struku uvek kada rešavate, menjate, korigujete i kreirate promene koje ćemo mi morati implementirati!
 4. Prestanite da nam dodajete broj predmeta! Počnite da se ugledate na uspešne sisteme koji su ih odavno smanjili i na taj način učinili učenje smislenijim.
 5. Revidirajte nastavne planove i programe iz svakog predmeta i za svaki razred u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.
 6. Smanjite nam broj učenika u odeljenjima da možemo da realizujemo nastavu u skladu sa potrebama Z-generacije, nastavu oslonjenu na celoviti pristup učenju, a ne predavanja na kojima su se školovale generacije rasle uz crnobele televizore.
 7. Ukinite bespotrebno veliki broj izdavača i uvedite jednog nacionalnog izdavača udžbenika.
 8. Obezbedite za svakog nastavnika i za svakog učenika računar i besplatan internet, pre nego što se ponovi period koji je iza nas. Još jedno finansiranje obrazovanja nećemo izdržati, ni mi, ni roditelji!
 9. Prestanite da nas masovno uvlačite u besmislene obuke i da nam trošite vikende odvlačeći nas od naših porodica. Hoćemo da se usavršavamo, ali radnim danima u oblastima koje mi želimo i onda kada mi smatramo da je neophodno!
 10. Uvedite visoke kriterijume za školovanje i obavljanje posla prosvetnog radnika na svim nivoima, od učitelja, nastavnika, profesora do direktora.
 11. Ukinite brojčano ocenjivanje, barem do 6.razreda, i na taj način učinite učenje smislenim, a nastavnike i učenike srećnim.
 12. Obezbedite nam plate dovoljne da radimo samo u školi, a ne da pored posla nastavnika moramo da se ponižavamo i izvan struke!
 13. Vratite nam sve otete pripadajuće dodatke, od Svetosavske - Novogodišnje nagrade, preko regresa i toplih obroka”
 14. Platite nam sve dodatne poslove na kojima insistirate, od unosa podataka u es dnevnik, preko dežurstava na ZI, do isplata dnevnica prilikom zamene kolega koji su na bolovanjima i drugim odsustvima sa posla!
 15. Obezbedite nam zakonske dnevnice pri realizaciji ekskurzija i rekreativnih nastava, jer ne želimo više da stavljamo ruke u roditeljski džep!

- Nastavnička i roditeljska zajednica Srbije na istom zadatku -

[ Modified: Sunday, 21 June 2020, 3:07 PM ]